Een kleine week geleden hield de minister een spoedpersconferentie. Het aantal besmettingen was toen snel aan het oplopen met op dinsdag 86 nieuwe positieve gevallen en 65 op woensdag. Ramadhin besloot daarom alle niet-essentiële bedrijven te sluiten en het maximumaantal mensen dat bij elkaar mag zijn terug te brengen van tien naar vijf. Het uitgaansverbod was al aangescherpt en geldt tussen 19 uur en 5 uur. Op basis van de laatste cijfers lijkt het erop dat de dalende trend zich voortzet. Maandag waren er maar 35 nieuwe positieve gevallen en zondag 40. Toch is de minister er nog niet gerust op dat de daling doorzet. Hij riep daarom iedereen op zich aan de maatregelen te houden. (Belga)

Een kleine week geleden hield de minister een spoedpersconferentie. Het aantal besmettingen was toen snel aan het oplopen met op dinsdag 86 nieuwe positieve gevallen en 65 op woensdag. Ramadhin besloot daarom alle niet-essentiële bedrijven te sluiten en het maximumaantal mensen dat bij elkaar mag zijn terug te brengen van tien naar vijf. Het uitgaansverbod was al aangescherpt en geldt tussen 19 uur en 5 uur. Op basis van de laatste cijfers lijkt het erop dat de dalende trend zich voortzet. Maandag waren er maar 35 nieuwe positieve gevallen en zondag 40. Toch is de minister er nog niet gerust op dat de daling doorzet. Hij riep daarom iedereen op zich aan de maatregelen te houden. (Belga)