Wie een sms of een mail krijgt met de uitnodiging om zich te laten vaccineren en die afspraak online bevestigt, zal op dat moment zien welk type vaccin hij/zij krijgt. "Op dit moment wordt bijna alleen AstraZeneca toegediend", zegt Ramaekers. "Dat is een zeer goed vaccin. Zoals De Standaard vanochtend (dinsdag, red.) schrijft: uit de Schotse vaccinatiecampagne blijkt dat het vaccin, net zoals dat van Pfizer, de ziekenhuisopnames fors doet dalen. Ook bij 65-plussers is er een duidelijk effect." Ramaekers vreest niet dat mensen zullen afhaken of wachten op een ander vaccin. In de praktijk loopt alles in de vaccinatiecentra gesmeerd, zegt hij. "Wat er afgelopen weekend in Veurne gebeurd is (70 van de 200 genodigden uit de zorg kwamen niet opdagen, red.), dat snapt niemand. Misschien is daar administratief iets misgelopen met de uitnodigingen." In de woonzorgcentra en bij het zorgpersoneel is de bereidheid om een prikje te laten zetten zeer hoog. "Hoe verder we gaan bij mensen die niet rechtstreeks in contact komen COVID-patiënten, hoe meer we zullen inzetten op communicatie en motivatie. Dat is logisch en dat zullen we ook doen." (Belga)

Wie een sms of een mail krijgt met de uitnodiging om zich te laten vaccineren en die afspraak online bevestigt, zal op dat moment zien welk type vaccin hij/zij krijgt. "Op dit moment wordt bijna alleen AstraZeneca toegediend", zegt Ramaekers. "Dat is een zeer goed vaccin. Zoals De Standaard vanochtend (dinsdag, red.) schrijft: uit de Schotse vaccinatiecampagne blijkt dat het vaccin, net zoals dat van Pfizer, de ziekenhuisopnames fors doet dalen. Ook bij 65-plussers is er een duidelijk effect." Ramaekers vreest niet dat mensen zullen afhaken of wachten op een ander vaccin. In de praktijk loopt alles in de vaccinatiecentra gesmeerd, zegt hij. "Wat er afgelopen weekend in Veurne gebeurd is (70 van de 200 genodigden uit de zorg kwamen niet opdagen, red.), dat snapt niemand. Misschien is daar administratief iets misgelopen met de uitnodigingen." In de woonzorgcentra en bij het zorgpersoneel is de bereidheid om een prikje te laten zetten zeer hoog. "Hoe verder we gaan bij mensen die niet rechtstreeks in contact komen COVID-patiënten, hoe meer we zullen inzetten op communicatie en motivatie. Dat is logisch en dat zullen we ook doen." (Belga)