Het voedselagenstchap legt uit dat de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) bij het begin van de maatregelen een crisishandboek Corona heeft opgesteld. Hierin beschrijft de sectororganisatie welke regels door de slachthuizen dienen gehandhaafd te worden, onder andere over social distancing. In dat handboek zijn ook de maatregelen en het overleg met FAVV-medewerkers en dierenartsen opgenomen. De rol van het FAVV in de slachthuizen is om in eerste instantie toezicht te houden op een correct en hygiënisch verloop van de slachtingen, zegt het voedselagentschap. De algemene regel is dat de FAVV-medewerkers maatregelen kunnen eisen indien een slachthuis te weinig medewerkers inzet in de slachtactiviteiten (bijvoorbeeld door ziekte) of wanneer het slachtproces fout loopt. Het FAVV besteedt ook extra aandacht aan zijn medewerkers bij het naleven van de coronamaatregelen in slachthuizen. Het voedselagentschap heeft meermaals gecommuniceerd naar zijn dierenartsen belast met opdracht in de slachthuizen dat de coronamaatregelen moeten worden gerespecteerd. "Bij de opstart van de COVID-maatregelen zijn een aantal problemen vastgesteld, maar op dat moment ook opgelost." De omstandigheden in de Belgische slachthuizen zijn niet te vergelijken met Duitsland, zegt het FAVV woensdag ook. Volgens het voedselagentschap situeert het huidige probleem in slachthuizen in het buitenland zich niet zozeer in de bedrijven zelf, maar in de manier waarop de transport- en leefomstandigheden (zoals huisvesting) is georganiseerd. FEBEV heeft goede afspraken gemaakt om ook die aspecten te organiseren, aldus het FAVV. De controle hierop valt niet onder de bevoegdheden van het FAVV. (Belga)

Het voedselagenstchap legt uit dat de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) bij het begin van de maatregelen een crisishandboek Corona heeft opgesteld. Hierin beschrijft de sectororganisatie welke regels door de slachthuizen dienen gehandhaafd te worden, onder andere over social distancing. In dat handboek zijn ook de maatregelen en het overleg met FAVV-medewerkers en dierenartsen opgenomen. De rol van het FAVV in de slachthuizen is om in eerste instantie toezicht te houden op een correct en hygiënisch verloop van de slachtingen, zegt het voedselagentschap. De algemene regel is dat de FAVV-medewerkers maatregelen kunnen eisen indien een slachthuis te weinig medewerkers inzet in de slachtactiviteiten (bijvoorbeeld door ziekte) of wanneer het slachtproces fout loopt. Het FAVV besteedt ook extra aandacht aan zijn medewerkers bij het naleven van de coronamaatregelen in slachthuizen. Het voedselagentschap heeft meermaals gecommuniceerd naar zijn dierenartsen belast met opdracht in de slachthuizen dat de coronamaatregelen moeten worden gerespecteerd. "Bij de opstart van de COVID-maatregelen zijn een aantal problemen vastgesteld, maar op dat moment ook opgelost." De omstandigheden in de Belgische slachthuizen zijn niet te vergelijken met Duitsland, zegt het FAVV woensdag ook. Volgens het voedselagentschap situeert het huidige probleem in slachthuizen in het buitenland zich niet zozeer in de bedrijven zelf, maar in de manier waarop de transport- en leefomstandigheden (zoals huisvesting) is georganiseerd. FEBEV heeft goede afspraken gemaakt om ook die aspecten te organiseren, aldus het FAVV. De controle hierop valt niet onder de bevoegdheden van het FAVV. (Belga)