Volgens nationaal secretaris Yves Hellendorff van het CNE wilde De Block de bonden informeren over twee besluiten die genomen zijn in het kader van de bijzondere machten waarover de regering-Wilmès beschikt en over een derde ontwerpbesluit met betrekking tot het zogenaamde zorgpersoneelfonds. Hellendorff laakt dat De Block wil dat de mogelijkheid gecreëerd wordt dat niet-verplegend personeel verpleegactiviteiten uitvoert. Maar de manier waarop zulke taken "toebedeeld" zouden worden, is volgens het CNE zeer onduidelijk. Tegelijk zou De Block zorgpersoneel willen kunnen opeisen wanneer de evolutie van de corona-epidemie dat vereist. Onbegrijpelijk, zegt Hellendorff, want de dalende curve van het aantal ziekenhuisopnames biedt net uitzicht op het opnieuw vrijmaken van personeel dat in de speciale Covid-afdelingen aan de slag is gegaan. "Bovendien heeft het voluntarisme en de flexibiliteit van het personeel er net voor gezorgd dat de noden beantwoord werden." Hellendorff ziet in de tekst een poging om "het personeel dat niet voldoende beschikbaar lijkt, te culpabiliseren of te bedreigen". (Belga)

Volgens nationaal secretaris Yves Hellendorff van het CNE wilde De Block de bonden informeren over twee besluiten die genomen zijn in het kader van de bijzondere machten waarover de regering-Wilmès beschikt en over een derde ontwerpbesluit met betrekking tot het zogenaamde zorgpersoneelfonds. Hellendorff laakt dat De Block wil dat de mogelijkheid gecreëerd wordt dat niet-verplegend personeel verpleegactiviteiten uitvoert. Maar de manier waarop zulke taken "toebedeeld" zouden worden, is volgens het CNE zeer onduidelijk. Tegelijk zou De Block zorgpersoneel willen kunnen opeisen wanneer de evolutie van de corona-epidemie dat vereist. Onbegrijpelijk, zegt Hellendorff, want de dalende curve van het aantal ziekenhuisopnames biedt net uitzicht op het opnieuw vrijmaken van personeel dat in de speciale Covid-afdelingen aan de slag is gegaan. "Bovendien heeft het voluntarisme en de flexibiliteit van het personeel er net voor gezorgd dat de noden beantwoord werden." Hellendorff ziet in de tekst een poging om "het personeel dat niet voldoende beschikbaar lijkt, te culpabiliseren of te bedreigen". (Belga)