Frankrijk en Duitsland stellen voor om een tijdelijk relancefonds op te richten in het raamwerk van de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. Bedoeling is dat de Europese Commissie "in naam van de Europese Unie" met garanties van de lidstaten tegen gunstige voorwaarden geld gaat lenen op de kapitaalmarkten. Het geld zou de komende jaren als "budgettaire uitgaven" worden uitgekeerd aan de lidstaten en "de sectoren en regio's die het zwaarst zijn getroffen. Dit getuigt van het gevoel van solidariteit en verantwoordelijkheid waarover bondskanselier Merkel het onlangs had, aldus Lagarde. Ze benadrukt dat er de solidariteit op financieel vlak niet kan worden versterkt zonder een betere coördinatie van beslissingen op Europees niveau. Lagarde verklaarde ook dat de coronacrisis een goede gelegenheid kan zijn om het Stabiliteits- en Groeipact, dat momenteel opgeschort is, te moderniseren. "Ik vind dat de voorwaarden van het pact moeten worden herzien en vereenvoudigd vooraleer we het herstellen, wanneer we deze crisis achter ons hebben", zei ze. De Europese ministers van Financiën beslisten op 23 maart om de 'algemene ontsnappingsclausule' van het Stabiliteits- en Groeipact te activeren. Dat betekent dat ze de Europese begrotingsregels tijdelijk aan de kant schuiven en zichzelf de flexibiliteit toekennen die ze menen nodig te hebben om de crisis het hoofd te bieden. (Belga)

Frankrijk en Duitsland stellen voor om een tijdelijk relancefonds op te richten in het raamwerk van de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. Bedoeling is dat de Europese Commissie "in naam van de Europese Unie" met garanties van de lidstaten tegen gunstige voorwaarden geld gaat lenen op de kapitaalmarkten. Het geld zou de komende jaren als "budgettaire uitgaven" worden uitgekeerd aan de lidstaten en "de sectoren en regio's die het zwaarst zijn getroffen. Dit getuigt van het gevoel van solidariteit en verantwoordelijkheid waarover bondskanselier Merkel het onlangs had, aldus Lagarde. Ze benadrukt dat er de solidariteit op financieel vlak niet kan worden versterkt zonder een betere coördinatie van beslissingen op Europees niveau. Lagarde verklaarde ook dat de coronacrisis een goede gelegenheid kan zijn om het Stabiliteits- en Groeipact, dat momenteel opgeschort is, te moderniseren. "Ik vind dat de voorwaarden van het pact moeten worden herzien en vereenvoudigd vooraleer we het herstellen, wanneer we deze crisis achter ons hebben", zei ze. De Europese ministers van Financiën beslisten op 23 maart om de 'algemene ontsnappingsclausule' van het Stabiliteits- en Groeipact te activeren. Dat betekent dat ze de Europese begrotingsregels tijdelijk aan de kant schuiven en zichzelf de flexibiliteit toekennen die ze menen nodig te hebben om de crisis het hoofd te bieden. (Belga)