Er mogen niet meer dan twee familieleden tegelijk een bewoner van een rusthuis of een sociale verpleeginstelling (Ehpad) bezoeken. Lichamelijk contact is verboden, het bezoek moet op vraag van de bewoner zijn. De directies zullen moeten zeggen wat kan en welke de voorwaarden zijn. Sinds midden maart gold er een bezoeksverbod. Hoewel 45 procent van de Ehpad minstens één positief coronageval in hun midden hadden, is na overleg met "wijzen" en vertegenwoordigers van de organismen voor dergelijke zorg beslist te versoepelen. Véran stelde ook een gelijkaardige versoepeling in het vooruitzicht voor instellingen voor gehandicaptenzorg. De minister zei ook dat de vijftien dagen geleden campagne om te testen in de Ehpad een hoge vlucht heeft genomen. Deze week zijn er 50.000 tests geprogrammeerd en ook uitgevoerd. (Belga)

Er mogen niet meer dan twee familieleden tegelijk een bewoner van een rusthuis of een sociale verpleeginstelling (Ehpad) bezoeken. Lichamelijk contact is verboden, het bezoek moet op vraag van de bewoner zijn. De directies zullen moeten zeggen wat kan en welke de voorwaarden zijn. Sinds midden maart gold er een bezoeksverbod. Hoewel 45 procent van de Ehpad minstens één positief coronageval in hun midden hadden, is na overleg met "wijzen" en vertegenwoordigers van de organismen voor dergelijke zorg beslist te versoepelen. Véran stelde ook een gelijkaardige versoepeling in het vooruitzicht voor instellingen voor gehandicaptenzorg. De minister zei ook dat de vijftien dagen geleden campagne om te testen in de Ehpad een hoge vlucht heeft genomen. Deze week zijn er 50.000 tests geprogrammeerd en ook uitgevoerd. (Belga)