Het agentschap vergeleek de concentraties van verschillende vervuilende stoffen tussen 19 maart en 3 mei met gegevens van de voorbije tien jaar. Meetstations bij drukke verkeersaders lieten tijdens de lockdownmaatregelen een daling van de concentratie stikstofmonoxide (NO) zien van 75 procent. De concentratie koolstofdioxide (NO2) lag de helft lager. Bij stations met een lagere blootstelling aan verkeer waren er dalingen van 30 procent voor stikstofmonoxide en van 40 procent voor koolstofdioxide. Voor die laatste uitstoot geldt dat ze langere afstanden kan afleggen, in tegenstelling tot stikstofmonoxide. "De waarden tonen dat de geïmporteerde vervuiling in het Brussels Gewest ook aanzienlijk verminderd is", zegt Olivier Brasseur van Leefmilieu Brussel. "Het gaat meer dan waarschijnlijk om een gevolg van de lockdownmaatregelen in België en omringende landen." (Belga)

Het agentschap vergeleek de concentraties van verschillende vervuilende stoffen tussen 19 maart en 3 mei met gegevens van de voorbije tien jaar. Meetstations bij drukke verkeersaders lieten tijdens de lockdownmaatregelen een daling van de concentratie stikstofmonoxide (NO) zien van 75 procent. De concentratie koolstofdioxide (NO2) lag de helft lager. Bij stations met een lagere blootstelling aan verkeer waren er dalingen van 30 procent voor stikstofmonoxide en van 40 procent voor koolstofdioxide. Voor die laatste uitstoot geldt dat ze langere afstanden kan afleggen, in tegenstelling tot stikstofmonoxide. "De waarden tonen dat de geïmporteerde vervuiling in het Brussels Gewest ook aanzienlijk verminderd is", zegt Olivier Brasseur van Leefmilieu Brussel. "Het gaat meer dan waarschijnlijk om een gevolg van de lockdownmaatregelen in België en omringende landen." (Belga)