Concreet gaat het om fiscale maatregelen, arbeidsmarktmaatregelen en sociale maatregelen, waaronder de betaling van een maandelijkse premie van 25 euro aan al wie recht heeft op een leefloon, een Inkomensgarantie voor Ouderen of Inkomensvervangende Tegemoetkoming. De evenementensector, die rechtstreeks getroffen is door de opgelegde sluitingen als gevolg van de verspreiding van het virus, krijgt tot en met 31 maart een verlaging van de RSZ-bijdragen. Ook werd een belastingkrediet voorzien voor niet-recupereerbare uitgaven ten gevolge van bijvoorbeeld annulatie. Het enkelvoudig overbruggingsrecht zal voortaan toegekend worden vanaf 40% omzetverlies, tegen 65% voorheen. Die ingreep moet een antwoord bieden op de beperkingen en afstandsmaatregelen die momenteel gelden in de horeca, de cultuursector en meer algemeen voor alle activiteiten die binnen worden georganiseerd. (Belga)

Concreet gaat het om fiscale maatregelen, arbeidsmarktmaatregelen en sociale maatregelen, waaronder de betaling van een maandelijkse premie van 25 euro aan al wie recht heeft op een leefloon, een Inkomensgarantie voor Ouderen of Inkomensvervangende Tegemoetkoming. De evenementensector, die rechtstreeks getroffen is door de opgelegde sluitingen als gevolg van de verspreiding van het virus, krijgt tot en met 31 maart een verlaging van de RSZ-bijdragen. Ook werd een belastingkrediet voorzien voor niet-recupereerbare uitgaven ten gevolge van bijvoorbeeld annulatie. Het enkelvoudig overbruggingsrecht zal voortaan toegekend worden vanaf 40% omzetverlies, tegen 65% voorheen. Die ingreep moet een antwoord bieden op de beperkingen en afstandsmaatregelen die momenteel gelden in de horeca, de cultuursector en meer algemeen voor alle activiteiten die binnen worden georganiseerd. (Belga)