Het overbruggingsrecht is een vorm van werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen. In maart werd het specifiek toegespitst op zelfstandigen die getroffen werden door de coronacrisis. Bij de tweede golf en de beslissing om de horeca opnieuw te sluiten, voerde de regering het dubbele overbruggingsrecht in voor zaken die verplicht de deuren moesten sluiten door een overheidsbeslissing. Er bestaat ook een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, voor wie een omzetverlies van minstens 10% heeft geleden. Vorige week besliste de regering nog het dubbele overbruggingsrecht én de bestaande aanvullende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid te verlengen, respectievelijk tot eind december en tot einde maart. Tegelijk keurde de ministerraad vrijdag een wetsontwerp goed dat het systeem van crisis-overbruggingsrecht vanaf 2021 volledig herziet, maakt minister Clarinval nu bekend. "Het doel: geen enkele door de crisis getroffen zelfstandige uitsluiten, ongeacht de sector van zijn activiteit", zegt hij. Het nieuwe systeem zal op twee pijlers gebaseerd zijn. Ten eerste een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten als gevolg van gezondheidsmaatregelen. De tweede pijler zou al op 1 januari in werking moeten treden. Het gaat om een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen die als gevolg van de crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies. Begunstigden moeten hier wel aan een aantal specifieke voorwaarden met betrekking tot hun inkomensverlies voldoen. (Belga)

Het overbruggingsrecht is een vorm van werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen. In maart werd het specifiek toegespitst op zelfstandigen die getroffen werden door de coronacrisis. Bij de tweede golf en de beslissing om de horeca opnieuw te sluiten, voerde de regering het dubbele overbruggingsrecht in voor zaken die verplicht de deuren moesten sluiten door een overheidsbeslissing. Er bestaat ook een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, voor wie een omzetverlies van minstens 10% heeft geleden. Vorige week besliste de regering nog het dubbele overbruggingsrecht én de bestaande aanvullende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid te verlengen, respectievelijk tot eind december en tot einde maart. Tegelijk keurde de ministerraad vrijdag een wetsontwerp goed dat het systeem van crisis-overbruggingsrecht vanaf 2021 volledig herziet, maakt minister Clarinval nu bekend. "Het doel: geen enkele door de crisis getroffen zelfstandige uitsluiten, ongeacht de sector van zijn activiteit", zegt hij. Het nieuwe systeem zal op twee pijlers gebaseerd zijn. Ten eerste een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten als gevolg van gezondheidsmaatregelen. De tweede pijler zou al op 1 januari in werking moeten treden. Het gaat om een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen die als gevolg van de crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies. Begunstigden moeten hier wel aan een aantal specifieke voorwaarden met betrekking tot hun inkomensverlies voldoen. (Belga)