Het akkoord moet wel nog worden bekrachtigd door de ministerraad op elk beleidsniveau en vervolgens ook door het Overlegcomité. Dat laatste zou tijdens een digitaal overleg gebeuren, dat plaats zal vinden nog voor het Overlegcomité op 17 september opnieuw fysiek bijeenkomt. Volgens de bronnen die Belga contacteerde, zal elk gewest de mogelijkheid hebben het gebruik van een coronapas (Covid Safe Ticket) in te voeren in een afgelijnd aantal sectoren en plaatsen: horeca, sport- en fitnesszalen, discotheken en nachtclubs en culturele ontmoetingsplaatsen. Het zou niet mogelijk zijn het gebruik te verplichten voor personen jonger dan 16 jaar. Voor massa-evenementen zou een coronapas wel al vanaf 12 jaar ingevoerd kunnen worden. Vanaf 1 oktober zouden deze maatregelen alvast in het Brussels gewest worden toegepast. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad, die er lager is dan in Vlaanderen en Wallonië. (Belga)

Het akkoord moet wel nog worden bekrachtigd door de ministerraad op elk beleidsniveau en vervolgens ook door het Overlegcomité. Dat laatste zou tijdens een digitaal overleg gebeuren, dat plaats zal vinden nog voor het Overlegcomité op 17 september opnieuw fysiek bijeenkomt. Volgens de bronnen die Belga contacteerde, zal elk gewest de mogelijkheid hebben het gebruik van een coronapas (Covid Safe Ticket) in te voeren in een afgelijnd aantal sectoren en plaatsen: horeca, sport- en fitnesszalen, discotheken en nachtclubs en culturele ontmoetingsplaatsen. Het zou niet mogelijk zijn het gebruik te verplichten voor personen jonger dan 16 jaar. Voor massa-evenementen zou een coronapas wel al vanaf 12 jaar ingevoerd kunnen worden. Vanaf 1 oktober zouden deze maatregelen alvast in het Brussels gewest worden toegepast. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad, die er lager is dan in Vlaanderen en Wallonië. (Belga)