Door de coronacrisis verwacht de hele Belgische eventsector dit jaar een omzetverlies van 54 procent tegenover vorig jaar. De organisatoren van evenementen verwachten een verlies van 1,3 miljard euro, de toeleveranciers van evenementen zeggen meer dan 3,6 miljard euro te zullen verliezen. De hele sector is vragende partij om opnieuw op te starten, maar dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren, benadrukt minister Demir. Daarom werkte Demir samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC, Febelux, BESA & BECAS), Toerisme Vlaanderen en EventFlanders een relanceplan uit. De bedoeling is om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze veilig terug te kunnen opstarten. De hoeksteen van het relanceplan wordt gevormd door enerzijds een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt en anderzijds een Event Risk Model (ERM) - een matrix die aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van een event in kaart brengt. De gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement. Volgens de woordvoerder van Demir wordt nog uitgezocht welke vorm het ERM het beste aanneemt. "Wordt het een online instrument of niet? En wat is het handigst voor de lokale besturen, die er ook gebruik van moeten kunnen maken?" Demir zelf zegt dat het ERM al aan de GEES (de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie) is voorgelegd voor feedback. (Belga)

Door de coronacrisis verwacht de hele Belgische eventsector dit jaar een omzetverlies van 54 procent tegenover vorig jaar. De organisatoren van evenementen verwachten een verlies van 1,3 miljard euro, de toeleveranciers van evenementen zeggen meer dan 3,6 miljard euro te zullen verliezen. De hele sector is vragende partij om opnieuw op te starten, maar dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren, benadrukt minister Demir. Daarom werkte Demir samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC, Febelux, BESA & BECAS), Toerisme Vlaanderen en EventFlanders een relanceplan uit. De bedoeling is om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze veilig terug te kunnen opstarten. De hoeksteen van het relanceplan wordt gevormd door enerzijds een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt en anderzijds een Event Risk Model (ERM) - een matrix die aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van een event in kaart brengt. De gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement. Volgens de woordvoerder van Demir wordt nog uitgezocht welke vorm het ERM het beste aanneemt. "Wordt het een online instrument of niet? En wat is het handigst voor de lokale besturen, die er ook gebruik van moeten kunnen maken?" Demir zelf zegt dat het ERM al aan de GEES (de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie) is voorgelegd voor feedback. (Belga)