Meer dan een concreet pakket maatregelen, sprak de eurogroep het engagement uit om elke mogelijke inspanning te doen om de economische groei en de werkgelegenheid te ondersteunen. De Europese landen kunnen erop rekenen dat de flexibiliteitsclausule die in de begrotingsregels ingebouwd is, maximaal aangewend zal worden. Ook Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo vindt dat alle beleidsinstrumenten die er zijn, ingezet moeten kunnen worden "om te vermijden dat deze sanitaire crisis ook een diepe economische crisis wordt". Opvallend: hij pleit voor de betrokkenheid van het Europese noodfonds ESM. Dat is omstreden, want in sommige Europese middens wordt ervoor gewaarschuwd dat de inzet van het ESM het vertrouwen in de Europese lidstaten zou ondermijnen. De Croo breekt ook een lans voor Europese solidariteit. Dat landen elkaars goederen blokkeren aan de Europese binnengrenzen, vindt hij niet kunnen. De Commissie heeft de lidstaten vandaag richtlijnen uitgevaardigd aan de hand waarvan de Europese landen beter kunnen controleren of er met corona besmette mensen de grens oversteken, zonder dat ze meteen formele controles gaan instellen, die het goederenverkeer hinderen. Wat de financiële sector betreft, vindt De Croo dat die zijn aangelegde buffers moet gebruiken om de reële economie te ondersteunen. Ook overheden moeten inspanningen doen om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven niet overkop gaan. "Ons land heeft daarvoor al een eerste pakket steunmaatregelen genomen en zal snel met een tweede pakket komen", aldus De Croo. (Belga)

Meer dan een concreet pakket maatregelen, sprak de eurogroep het engagement uit om elke mogelijke inspanning te doen om de economische groei en de werkgelegenheid te ondersteunen. De Europese landen kunnen erop rekenen dat de flexibiliteitsclausule die in de begrotingsregels ingebouwd is, maximaal aangewend zal worden. Ook Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo vindt dat alle beleidsinstrumenten die er zijn, ingezet moeten kunnen worden "om te vermijden dat deze sanitaire crisis ook een diepe economische crisis wordt". Opvallend: hij pleit voor de betrokkenheid van het Europese noodfonds ESM. Dat is omstreden, want in sommige Europese middens wordt ervoor gewaarschuwd dat de inzet van het ESM het vertrouwen in de Europese lidstaten zou ondermijnen. De Croo breekt ook een lans voor Europese solidariteit. Dat landen elkaars goederen blokkeren aan de Europese binnengrenzen, vindt hij niet kunnen. De Commissie heeft de lidstaten vandaag richtlijnen uitgevaardigd aan de hand waarvan de Europese landen beter kunnen controleren of er met corona besmette mensen de grens oversteken, zonder dat ze meteen formele controles gaan instellen, die het goederenverkeer hinderen. Wat de financiële sector betreft, vindt De Croo dat die zijn aangelegde buffers moet gebruiken om de reële economie te ondersteunen. Ook overheden moeten inspanningen doen om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven niet overkop gaan. "Ons land heeft daarvoor al een eerste pakket steunmaatregelen genomen en zal snel met een tweede pakket komen", aldus De Croo. (Belga)