Vorige week werd in de Kamer een voorstel goedgekeurd waardoor ziekenhuizen verpleegkundig werk tijdelijk kunnen uitbesteden aan niet-gekwalificeerden. Die maatregel, die moet dienen om de druk op de ziekenhuizen te verlichten nu er een zware tweede coronagolf woedt, krijgt heel wat kritiek van de vakbonden en sectororganisaties. Op het kabinet van Vandenbroucke beklemtoont men dinsdag dat het niet de bedoeling was om zaken op te leggen maar wel om in overleg te gaan zodat die maatregelen snel in de praktijk kunnen omgezet worden. "Een lijst vastleggen met taken die niet mogen uitbesteed worden, maakt er deel van uit", klinkt het. De minister wijst er nog op dat over de enveloppe van 600 miljoen euro (waarvan 500 miljoen voor loonsverhoging) die deze zomer beloofd was aan de gezondheidssector, er donderdag een akkoord zal getekend worden met de sociale partners. (Belga)

Vorige week werd in de Kamer een voorstel goedgekeurd waardoor ziekenhuizen verpleegkundig werk tijdelijk kunnen uitbesteden aan niet-gekwalificeerden. Die maatregel, die moet dienen om de druk op de ziekenhuizen te verlichten nu er een zware tweede coronagolf woedt, krijgt heel wat kritiek van de vakbonden en sectororganisaties. Op het kabinet van Vandenbroucke beklemtoont men dinsdag dat het niet de bedoeling was om zaken op te leggen maar wel om in overleg te gaan zodat die maatregelen snel in de praktijk kunnen omgezet worden. "Een lijst vastleggen met taken die niet mogen uitbesteed worden, maakt er deel van uit", klinkt het. De minister wijst er nog op dat over de enveloppe van 600 miljoen euro (waarvan 500 miljoen voor loonsverhoging) die deze zomer beloofd was aan de gezondheidssector, er donderdag een akkoord zal getekend worden met de sociale partners. (Belga)