In een brief gericht aan de kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, scholen, parochieteams en catechisten schrijft de Brugse bisschop Lode Aerts dat er op de eerste plaats gezocht werd naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens was van iedereen. "Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop. Vandaar het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen, alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid", aldus de bisschop. Het vormsel zal plaatsvinden tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen. Normaal gebeurt dit door de bisschop of de dekens. De eerste communies worden verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar, dus van september 2020 tot mei 2021, georganiseerd worden. (Belga)

In een brief gericht aan de kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, scholen, parochieteams en catechisten schrijft de Brugse bisschop Lode Aerts dat er op de eerste plaats gezocht werd naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens was van iedereen. "Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop. Vandaar het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen, alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid", aldus de bisschop. Het vormsel zal plaatsvinden tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen. Normaal gebeurt dit door de bisschop of de dekens. De eerste communies worden verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar, dus van september 2020 tot mei 2021, georganiseerd worden. (Belga)