De Belgische politici wijzen erop dat de WHO een cruciale rol speelt in de coördinatie van de internationale respons op de huidige COVID-19-pandemie. "Toen de WHO eind januari een pandemie afkondigde, kon bijna niemand de draagwijdte van het coronavirus goed inschatten. Een kritische doorlichting van wat beter kon, is nodig maar het is nu niet het juiste moment om dit te doen. Eens de crisis bedwongen is, kunnen we objectief en met kennis van zaken lessen trekken en voorstellen doen om de aanpak in de toekomst te verbeteren, zowel wat de acties van de WHO als die van de lidstaten betreft", zeggen ze. Ons land wil naar eigen zeggen samen met de EU-partners bekijken hoe het de inspanningen van de WHO in de toekomst verder kan ondersteunen en de organisatie nog performanter kan maken met het oog op een mogelijke nieuwe crisis. "We hebben een extra bijdrage van 2 miljoen euro toegekend en onderzoeken de mogelijkheid voor een tweede extra bijdrage van eveneens 2 miljoen euro. Daarnaast gaf ons land 5 miljoen euro aan CEPI voor de ontwikkeling van een vaccin", aldus nog De Croo, Goffin en De Block. (Belga)

De Belgische politici wijzen erop dat de WHO een cruciale rol speelt in de coördinatie van de internationale respons op de huidige COVID-19-pandemie. "Toen de WHO eind januari een pandemie afkondigde, kon bijna niemand de draagwijdte van het coronavirus goed inschatten. Een kritische doorlichting van wat beter kon, is nodig maar het is nu niet het juiste moment om dit te doen. Eens de crisis bedwongen is, kunnen we objectief en met kennis van zaken lessen trekken en voorstellen doen om de aanpak in de toekomst te verbeteren, zowel wat de acties van de WHO als die van de lidstaten betreft", zeggen ze. Ons land wil naar eigen zeggen samen met de EU-partners bekijken hoe het de inspanningen van de WHO in de toekomst verder kan ondersteunen en de organisatie nog performanter kan maken met het oog op een mogelijke nieuwe crisis. "We hebben een extra bijdrage van 2 miljoen euro toegekend en onderzoeken de mogelijkheid voor een tweede extra bijdrage van eveneens 2 miljoen euro. Daarnaast gaf ons land 5 miljoen euro aan CEPI voor de ontwikkeling van een vaccin", aldus nog De Croo, Goffin en De Block. (Belga)