De kritiek van het Franstalige vakbondsfront is gericht op twee koninklijke besluiten die er komen naar aanleiding van de coronacrisis. In een eerste KB wordt aan provinciegouverneurs de mogelijkheid gegeven om gezondheidswerkers op te vorderen bij een ernstig personeelstekort. Een tweede KB gaat over het toestaan van verpleegkundige activeiten door niet-bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars. De beide teksten werden deze week in het Staatsblad gepubliceerd. Hun geldigheid is beperkt tot 31 december 2020. De socialistische vakbondscentrales SETCa en CGSP noemen het "zowel nutteloos als contraproductief" om in volle crisis maatregelen te nemen die leiden tot grote onrust bij het personeel. De christelijke bediendebond CNE heeft het over een "onbegrijpelijk" opvorderingsmechanisme en "extreem onduidelijke" voorwaarden voor het toewijzen van taken aan de andere gezondheidszorgbeoefenaars. De vakbonden klagen ook over een gebrek aan overleg bij het invoeren van de maatregelen. (Belga)

De kritiek van het Franstalige vakbondsfront is gericht op twee koninklijke besluiten die er komen naar aanleiding van de coronacrisis. In een eerste KB wordt aan provinciegouverneurs de mogelijkheid gegeven om gezondheidswerkers op te vorderen bij een ernstig personeelstekort. Een tweede KB gaat over het toestaan van verpleegkundige activeiten door niet-bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars. De beide teksten werden deze week in het Staatsblad gepubliceerd. Hun geldigheid is beperkt tot 31 december 2020. De socialistische vakbondscentrales SETCa en CGSP noemen het "zowel nutteloos als contraproductief" om in volle crisis maatregelen te nemen die leiden tot grote onrust bij het personeel. De christelijke bediendebond CNE heeft het over een "onbegrijpelijk" opvorderingsmechanisme en "extreem onduidelijke" voorwaarden voor het toewijzen van taken aan de andere gezondheidszorgbeoefenaars. De vakbonden klagen ook over een gebrek aan overleg bij het invoeren van de maatregelen. (Belga)