In de plenaire Kamer wordt al sinds 9 uur dinsdagochtend gedebatteerd over de begroting van volgend jaar. De algemene bespreking was rond 21 uur afgerond, sindsdien zijn de afzonderlijke ministers aan de beurt in de thematische besprekingen over hun eigen beleidsdomeinen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trad iets na 3 uur aan. N-VA-fractieleider Peter De Roover vroeg de Vooruit-vicepremier waarom hij geen werk maakt van een "expansievat" in de zorg. Dat zou dan kunnen worden ingeschakeld in crisistijden, zodat de reguliere zorg niet in het gedrang komt. "Onzin", noemde Vandenbroucke dat, waarop hij zijn geduld wat verloor. "Hoe zou dat eruit moeten zien, zo'n expansievat? Extra intensieve bedden met speciaal opgeleide verplegers, die wachten op een crisis? U die nul komma nul extra inspanning heeft gedaan in de zorg, vraagt hier nu om een expansievat. Bent u niet een klein beetje beschaamd om dat hier te komen zeggen?" De minister wees op het beleid van de vorige federale regering, waar N-VA deel van uitmaakte. "In vergelijking gaat nu 4,9 miljard euro meer naar de zorg", zei hij. "N-VA was niet verantwoordelijk tijdens de coronacrisis, die is er nu", repliceerde De Roover. "Vandaag zijn er mensen die vanwege uw beleid geen reguliere zorg kunnen krijgen. U staat werkloos te kijken op een noodsituatie. Dat is een onwaardig beleid voor een minister van Volksgezondheid in een beschaafd land. Als u niet in staat bent om in termen van noodsituaties te denken, zit u niet op uw plaats." Het debat in de Kamer gaat intussen voort. De meeste vicepremiers moeten nog aan het woord komen. Naast Vandenbroucke passeerden ministers Karine Lalieux, Ludivine Dedonder, Zakia Khattabi, Tinne Van der Straeten, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretarissen Thomas Dermine, Sarah Schlitz en Sammy Mahdi al de revue. (Belga)

In de plenaire Kamer wordt al sinds 9 uur dinsdagochtend gedebatteerd over de begroting van volgend jaar. De algemene bespreking was rond 21 uur afgerond, sindsdien zijn de afzonderlijke ministers aan de beurt in de thematische besprekingen over hun eigen beleidsdomeinen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trad iets na 3 uur aan. N-VA-fractieleider Peter De Roover vroeg de Vooruit-vicepremier waarom hij geen werk maakt van een "expansievat" in de zorg. Dat zou dan kunnen worden ingeschakeld in crisistijden, zodat de reguliere zorg niet in het gedrang komt. "Onzin", noemde Vandenbroucke dat, waarop hij zijn geduld wat verloor. "Hoe zou dat eruit moeten zien, zo'n expansievat? Extra intensieve bedden met speciaal opgeleide verplegers, die wachten op een crisis? U die nul komma nul extra inspanning heeft gedaan in de zorg, vraagt hier nu om een expansievat. Bent u niet een klein beetje beschaamd om dat hier te komen zeggen?" De minister wees op het beleid van de vorige federale regering, waar N-VA deel van uitmaakte. "In vergelijking gaat nu 4,9 miljard euro meer naar de zorg", zei hij. "N-VA was niet verantwoordelijk tijdens de coronacrisis, die is er nu", repliceerde De Roover. "Vandaag zijn er mensen die vanwege uw beleid geen reguliere zorg kunnen krijgen. U staat werkloos te kijken op een noodsituatie. Dat is een onwaardig beleid voor een minister van Volksgezondheid in een beschaafd land. Als u niet in staat bent om in termen van noodsituaties te denken, zit u niet op uw plaats." Het debat in de Kamer gaat intussen voort. De meeste vicepremiers moeten nog aan het woord komen. Naast Vandenbroucke passeerden ministers Karine Lalieux, Ludivine Dedonder, Zakia Khattabi, Tinne Van der Straeten, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretarissen Thomas Dermine, Sarah Schlitz en Sammy Mahdi al de revue. (Belga)