Alle strafzaken worden in principe uitgesteld, al zijn beperkte uitzonderingen mogelijk. Het openbaar ministerie zal alle zaken herdagen. Dringende zaken zullen op "bijzondere zittingen" worden gebracht. In de correctionele rechtbank van Antwerpen worden er wekelijks twee zittingen met één rechter en twee zittingen met drie rechters georganiseerd en dit telkens op dinsdag en donderdag. Voor Mechelen en Turnhout wordt er wekelijks één alleen zetelende zitting en één collegiale voorzien. De uitspraken in strafzaken worden uitgesteld tot na 19 april, behalve als er aangehoudenen zijn of als de uitspraak dringend moet gebeuren. De zittingen van de raadkamer gaan gewoon door. De balie wordt uitdrukkelijk gevraagd om cliënten te vertegenwoordigen. Gedetineerden worden in principe niet overgebracht naar het justitiepaleis, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene of zijn advocaat, al blijft de uiteindelijk beslissing bij de kamervoorzitter liggen. De griffies zullen uitzonderlijk niet toegankelijk zijn. Voor de meest dringende zaken kan men terecht bij het centraal onthaal. (Belga)

Alle strafzaken worden in principe uitgesteld, al zijn beperkte uitzonderingen mogelijk. Het openbaar ministerie zal alle zaken herdagen. Dringende zaken zullen op "bijzondere zittingen" worden gebracht. In de correctionele rechtbank van Antwerpen worden er wekelijks twee zittingen met één rechter en twee zittingen met drie rechters georganiseerd en dit telkens op dinsdag en donderdag. Voor Mechelen en Turnhout wordt er wekelijks één alleen zetelende zitting en één collegiale voorzien. De uitspraken in strafzaken worden uitgesteld tot na 19 april, behalve als er aangehoudenen zijn of als de uitspraak dringend moet gebeuren. De zittingen van de raadkamer gaan gewoon door. De balie wordt uitdrukkelijk gevraagd om cliënten te vertegenwoordigen. Gedetineerden worden in principe niet overgebracht naar het justitiepaleis, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene of zijn advocaat, al blijft de uiteindelijk beslissing bij de kamervoorzitter liggen. De griffies zullen uitzonderlijk niet toegankelijk zijn. Voor de meest dringende zaken kan men terecht bij het centraal onthaal. (Belga)