Het stadsbestuur had 2020 aangevat als de doorstart van geplande investeringen om Mechelen te wapenen voor de toekomst. De coronapandemie stak heel wat stokken in de wielen, maar kon niet voorkomen dat de stad toch een stap vooruit wil zetten. Het herstelplan na corona kostte Mechelen tot vandaag al 17,61 miljoen euro. De stad liep 6,5 miljoen euro aan inkomsten mis en werd geconfronteerd met 11,11 miljoen euro aan bijkomende uitgaven. Dat heeft gevolgen op de geplande schuldafbouw. "We zien onze schuld nog steeds in de goede zin evolueren, maar het gaat nu wat trager dan gepland", zegt schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld). "Aan het begin van de legislatuur, eind 2018, bedroeg de schuld per inwoner 3.580 euro, tegen eind 2025 zal dit 2.775 euro zijn, een daling met 805 euro per inwoner." De stad rekent wel op financiële meevallers: de depenalisatie van snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 moet voor 9,8 miljoen euro aan bijkomende inkomsten zorgen en de overdracht van de rioleringen aan Pidpa zorgt voor 9 miljoen euro aan inkomsten. De komende jaren blijft Mechelen investeren. Geen enkele geplande investering moet worden geschrapt, maakt het stadsbestuur zich sterk. "We willen de stad verder vernieuwen, laten herademen en ook mooier maken", zegt eerste schepen Patrick Princen (Groen). "Deze legislatuur zullen 210 projecten op het openbaar domein worden uitgevoerd." De stad investeert ook verder in trajectcontroles. Een tiental trajecten met een kostprijs van 1,37 miljoen euro zal bij het reeds bestaande netwerk worden gevoegd, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). "Ze zijn efficiënt, verbeteren de verkeersveiligheid en ook de leefbaarheid voor de omwonenden. Het is geen terugverdienmodel, maar de uitgevoerde investeringen uit het verleden zijn mooi meegenomen nu de depenalisatie van snelheidsovertredingen zorgt voor extra inkomsten voor de stadskas." De stad gaat ook enkele mensen aanwerven. Het gaat onder meer om een bosintendant, drie GAS-ambtenaren en drie contacttracers. (Belga)

Het stadsbestuur had 2020 aangevat als de doorstart van geplande investeringen om Mechelen te wapenen voor de toekomst. De coronapandemie stak heel wat stokken in de wielen, maar kon niet voorkomen dat de stad toch een stap vooruit wil zetten. Het herstelplan na corona kostte Mechelen tot vandaag al 17,61 miljoen euro. De stad liep 6,5 miljoen euro aan inkomsten mis en werd geconfronteerd met 11,11 miljoen euro aan bijkomende uitgaven. Dat heeft gevolgen op de geplande schuldafbouw. "We zien onze schuld nog steeds in de goede zin evolueren, maar het gaat nu wat trager dan gepland", zegt schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld). "Aan het begin van de legislatuur, eind 2018, bedroeg de schuld per inwoner 3.580 euro, tegen eind 2025 zal dit 2.775 euro zijn, een daling met 805 euro per inwoner." De stad rekent wel op financiële meevallers: de depenalisatie van snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 moet voor 9,8 miljoen euro aan bijkomende inkomsten zorgen en de overdracht van de rioleringen aan Pidpa zorgt voor 9 miljoen euro aan inkomsten. De komende jaren blijft Mechelen investeren. Geen enkele geplande investering moet worden geschrapt, maakt het stadsbestuur zich sterk. "We willen de stad verder vernieuwen, laten herademen en ook mooier maken", zegt eerste schepen Patrick Princen (Groen). "Deze legislatuur zullen 210 projecten op het openbaar domein worden uitgevoerd." De stad investeert ook verder in trajectcontroles. Een tiental trajecten met een kostprijs van 1,37 miljoen euro zal bij het reeds bestaande netwerk worden gevoegd, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). "Ze zijn efficiënt, verbeteren de verkeersveiligheid en ook de leefbaarheid voor de omwonenden. Het is geen terugverdienmodel, maar de uitgevoerde investeringen uit het verleden zijn mooi meegenomen nu de depenalisatie van snelheidsovertredingen zorgt voor extra inkomsten voor de stadskas." De stad gaat ook enkele mensen aanwerven. Het gaat onder meer om een bosintendant, drie GAS-ambtenaren en drie contacttracers. (Belga)