"De niet altijd zo evidente combinatie van werken en het opvangen van (jonge) kinderen dringt zich eveneens verder op tijdens de maand september 2020. Na zes maanden zonder school of een regelmatig ritme, zal het voor (jonge) kinderen niet evident zijn om zich opnieuw aan te passen aan een schoolomgeving. Daarom is aangepaste begeleiding door hun ouders noodzakelijk", aldus de mededeling van de regering, die beslist om de steunmaatregel voor zelfstandigen in september te verlengen. Als zelfstandigen hun activiteit voortzetten of hervatten, maar deze door de COVID-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering; dit naar het voorbeeld van het COVID-19-ouderschapsverlof voor de werknemers. De maatregel voorziet een uitkering van 532,24 euro of, als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft, 1.050 euro. De uitkering is gericht op de zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten in september. Ze kan dus niet gecumuleerd worden met het vervangingsinkomen 'overbruggingsrecht'. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. (Belga)

"De niet altijd zo evidente combinatie van werken en het opvangen van (jonge) kinderen dringt zich eveneens verder op tijdens de maand september 2020. Na zes maanden zonder school of een regelmatig ritme, zal het voor (jonge) kinderen niet evident zijn om zich opnieuw aan te passen aan een schoolomgeving. Daarom is aangepaste begeleiding door hun ouders noodzakelijk", aldus de mededeling van de regering, die beslist om de steunmaatregel voor zelfstandigen in september te verlengen. Als zelfstandigen hun activiteit voortzetten of hervatten, maar deze door de COVID-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering; dit naar het voorbeeld van het COVID-19-ouderschapsverlof voor de werknemers. De maatregel voorziet een uitkering van 532,24 euro of, als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft, 1.050 euro. De uitkering is gericht op de zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten in september. Ze kan dus niet gecumuleerd worden met het vervangingsinkomen 'overbruggingsrecht'. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. (Belga)