De coronacrisis heeft tot gevolg dat iedereen heeft moeten inboeten op het vlak van sociale relaties. Dat zorgde voor een daling in de tevredenheid met onze sociale contacten en ons gemiddelde geluksniveau. Vooral de tweede golf hakte er bij veel Belgen echt in. Het geluksniveau daalde van gemiddeld 6,7 op 10 voor de crisis tot 6,2 op 10 tijdens de tweede golf, goed voor een daling van 7,5 procent. De grootste daling situeert zich bij jongeren (-0,8, een daling van 12 procent), terwijl de 50- tot 64-jarigen hun geluk het beste konden bewaren (-0,2, een daling van 3 procent). De leeftijdscategorie met de hoogste geluksscore is en blijft de 65-plussers. Niet verrassend daalde ook de algemene tevredenheid met onze sociale relaties fors. Tegelijkertijd nam het percentage Belgen dat een hoge betrokkenheid ervaart wel toe van 33 procent voor de coronacrisis tot 41 procent tijdens de tweede golf. Het is net die betrokkenheid die tot op zekere hoogte beschermt tegen een verdere daling van het algemene geluksgevoel, blijkt uit de studie. "Onze sociale contacten werden tijdens de crisis fors teruggeschroefd en samen met diverse andere factoren had en heeft dit nog steeds grote gevolgen voor ons geluk en onze psychische gezondheid. De tevredenheid met sociale contacten is - niet verrassend - gedaald en dat heeft uiteraard te maken met de kwantiteit van onze contacten. Maar daarnaast zien we dat Belgen gemiddeld genomen de beperkte sociale contacten die ze konden behouden extra zijn gaan waarderen en koesteren: de kwaliteit van de resterende relaties is gestegen", duidt professor Lieven Annemans, die eraan toevoegt dat dit lang niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Een ander positief effect van de coronacrisis is het feit dat de Belg meer aan het bewegen is geslagen. Vooral bij ouderen is de toename in de fysieke activiteit opvallend, van 40 procent die voor de crisis minstens drie keer per week een matige fysieke activiteit, zoals wandelen of fietsen, uitoefent tot 54 procent tijdens de tweede golf. Ook bij jongeren was er een toename van 39 naar 48 procent. Het geluksonderzoek is gebaseerd op een bevraging van 4.301 Belgen tussen begin februari en december 2020. Op die manier konden de onderzoekers het geluk van de Belgen voor de coronacrisis vergelijken met de eerste lockdown en de tweede lockdown in december. (Belga)

De coronacrisis heeft tot gevolg dat iedereen heeft moeten inboeten op het vlak van sociale relaties. Dat zorgde voor een daling in de tevredenheid met onze sociale contacten en ons gemiddelde geluksniveau. Vooral de tweede golf hakte er bij veel Belgen echt in. Het geluksniveau daalde van gemiddeld 6,7 op 10 voor de crisis tot 6,2 op 10 tijdens de tweede golf, goed voor een daling van 7,5 procent. De grootste daling situeert zich bij jongeren (-0,8, een daling van 12 procent), terwijl de 50- tot 64-jarigen hun geluk het beste konden bewaren (-0,2, een daling van 3 procent). De leeftijdscategorie met de hoogste geluksscore is en blijft de 65-plussers. Niet verrassend daalde ook de algemene tevredenheid met onze sociale relaties fors. Tegelijkertijd nam het percentage Belgen dat een hoge betrokkenheid ervaart wel toe van 33 procent voor de coronacrisis tot 41 procent tijdens de tweede golf. Het is net die betrokkenheid die tot op zekere hoogte beschermt tegen een verdere daling van het algemene geluksgevoel, blijkt uit de studie. "Onze sociale contacten werden tijdens de crisis fors teruggeschroefd en samen met diverse andere factoren had en heeft dit nog steeds grote gevolgen voor ons geluk en onze psychische gezondheid. De tevredenheid met sociale contacten is - niet verrassend - gedaald en dat heeft uiteraard te maken met de kwantiteit van onze contacten. Maar daarnaast zien we dat Belgen gemiddeld genomen de beperkte sociale contacten die ze konden behouden extra zijn gaan waarderen en koesteren: de kwaliteit van de resterende relaties is gestegen", duidt professor Lieven Annemans, die eraan toevoegt dat dit lang niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Een ander positief effect van de coronacrisis is het feit dat de Belg meer aan het bewegen is geslagen. Vooral bij ouderen is de toename in de fysieke activiteit opvallend, van 40 procent die voor de crisis minstens drie keer per week een matige fysieke activiteit, zoals wandelen of fietsen, uitoefent tot 54 procent tijdens de tweede golf. Ook bij jongeren was er een toename van 39 naar 48 procent. Het geluksonderzoek is gebaseerd op een bevraging van 4.301 Belgen tussen begin februari en december 2020. Op die manier konden de onderzoekers het geluk van de Belgen voor de coronacrisis vergelijken met de eerste lockdown en de tweede lockdown in december. (Belga)