Alle labo's, een groot deel van de ziekenhuizen en huisartsen delen aan een centrale gegevensbank bij Sciensano de identeit mee van personen die besmet zijn met het coronavirus. De contactonderzoekers bellen op hun beurt deze mensen op, zodat ze kunnen nagaan met wie de besmette personen contact hebben gehad om een verdere verspreiding van het virus te vermijden. Alle personen waarvoor telefoonnummers beschikbaar zijn, werden reeds opgebeld, aldus Robben. Het zijn de huisartsen die de telefoonnumers moeten meedelen, maar dat lukt niet altijd gemakkelijk, klinkt het. Bij een derde van de besmette personen wordt vlot een lijst van contacten bekomen. "Het gaat dan over gemiddeld 2 personen waarmee ze contact hebben gehad", zegt Robben. "Dat bewijst dat de zelfisolatiemaatregelen goed zijn toegepast". In een aantal cases krijgen contactonderzoekers geen telefoonnummers door van de mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon. In dat geval zullen die binnenkort ook opgevraagd kunnen worden bij de ziekenfondsen, die ongeveer 80 procent van de telefoonnummers van hun leden bezit, aldus Robben. Wanneer er meerdere personen zijn met dezelfde naam, tasten de contactonderzoekers echter weer in het duister. "Mensen die besmet zijn met het coronavirus, zijn doorgaans niet genoeg voorbereid om contacten door te geven", aldus Robben. "Het is van groot belang dat personen die getest worden, een zo volledig mogelijke lijst aanleggen van personen waarmee ze gedurende de dagen voor de eerste symptomen of voor de test nauw in contact zijn geweest, liefst met de telefoonnummers van die personen." Robben benadrukt dat de identiteit van de besmette persoon nooit wordt meegedeeld aan de personen waarmee hij in contact is geweest. (Belga)

Alle labo's, een groot deel van de ziekenhuizen en huisartsen delen aan een centrale gegevensbank bij Sciensano de identeit mee van personen die besmet zijn met het coronavirus. De contactonderzoekers bellen op hun beurt deze mensen op, zodat ze kunnen nagaan met wie de besmette personen contact hebben gehad om een verdere verspreiding van het virus te vermijden. Alle personen waarvoor telefoonnummers beschikbaar zijn, werden reeds opgebeld, aldus Robben. Het zijn de huisartsen die de telefoonnumers moeten meedelen, maar dat lukt niet altijd gemakkelijk, klinkt het. Bij een derde van de besmette personen wordt vlot een lijst van contacten bekomen. "Het gaat dan over gemiddeld 2 personen waarmee ze contact hebben gehad", zegt Robben. "Dat bewijst dat de zelfisolatiemaatregelen goed zijn toegepast". In een aantal cases krijgen contactonderzoekers geen telefoonnummers door van de mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon. In dat geval zullen die binnenkort ook opgevraagd kunnen worden bij de ziekenfondsen, die ongeveer 80 procent van de telefoonnummers van hun leden bezit, aldus Robben. Wanneer er meerdere personen zijn met dezelfde naam, tasten de contactonderzoekers echter weer in het duister. "Mensen die besmet zijn met het coronavirus, zijn doorgaans niet genoeg voorbereid om contacten door te geven", aldus Robben. "Het is van groot belang dat personen die getest worden, een zo volledig mogelijke lijst aanleggen van personen waarmee ze gedurende de dagen voor de eerste symptomen of voor de test nauw in contact zijn geweest, liefst met de telefoonnummers van die personen." Robben benadrukt dat de identiteit van de besmette persoon nooit wordt meegedeeld aan de personen waarmee hij in contact is geweest. (Belga)