De Raad herinnert er dus aan dat plechtigheden en bijeenkomsten verboden zijn, maar herinnert ook aan de regels om een veilige afstand te bewaren. Onder meer het christelijke, Joodse en orthodoxe paasfeest worden genoemd, net als de ramadan die rond 23 april begint en een maand duurt. De algemene maatregelen die ook gelden voor bijzondere gelegenheden en religieuze feesten, houden in dat de gelovigen niet meer naar een gebedshuis mogen voor vieringen en dat familiebijeenkomsten enkel toegelaten zijn onder familieleden die onder hetzelfde dak wonen en in datzelfde gezinsverband moeten plaatsvinden. De Gewestelijke Veiligheidsraad kwam ook overeen dat het besluit van de minister-president wordt aangepast om sommige bezoeken in woonzorgcentra toe te laten. "Er komt zo snel mogelijk overlegd met iedereen die hierbij betrokken is", kondigde de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron aan op Twitter. Er komt ook politieverordening voor het hele gewest om de GAS-boetes te harmoniseren en af te stemmen op de gerechtelijke sancties. "Deze beslissing moet ervoor zorgen dat alle Brusselaars gelijk behandeld worden en de lokale overheden in staat stellen om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan", aldus het communiqué. "Tot slot moet zij het mogelijk maken snel op te treden tegen inbreuken en tegelijk het werk van het parket en van de hoven en rechtbanken in Brussel verlichten." Donderdag komt de onlangs opgerichte Brusselse taskforce "partnergeweld en lockdown" opnieuw samen om acties rond deze problematiek te coördineren. (Belga)

De Raad herinnert er dus aan dat plechtigheden en bijeenkomsten verboden zijn, maar herinnert ook aan de regels om een veilige afstand te bewaren. Onder meer het christelijke, Joodse en orthodoxe paasfeest worden genoemd, net als de ramadan die rond 23 april begint en een maand duurt. De algemene maatregelen die ook gelden voor bijzondere gelegenheden en religieuze feesten, houden in dat de gelovigen niet meer naar een gebedshuis mogen voor vieringen en dat familiebijeenkomsten enkel toegelaten zijn onder familieleden die onder hetzelfde dak wonen en in datzelfde gezinsverband moeten plaatsvinden. De Gewestelijke Veiligheidsraad kwam ook overeen dat het besluit van de minister-president wordt aangepast om sommige bezoeken in woonzorgcentra toe te laten. "Er komt zo snel mogelijk overlegd met iedereen die hierbij betrokken is", kondigde de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron aan op Twitter. Er komt ook politieverordening voor het hele gewest om de GAS-boetes te harmoniseren en af te stemmen op de gerechtelijke sancties. "Deze beslissing moet ervoor zorgen dat alle Brusselaars gelijk behandeld worden en de lokale overheden in staat stellen om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan", aldus het communiqué. "Tot slot moet zij het mogelijk maken snel op te treden tegen inbreuken en tegelijk het werk van het parket en van de hoven en rechtbanken in Brussel verlichten." Donderdag komt de onlangs opgerichte Brusselse taskforce "partnergeweld en lockdown" opnieuw samen om acties rond deze problematiek te coördineren. (Belga)