"De richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de FOD Volksgezondheid, zijn verspreid onder het personeel", zegt advocaat-generaal bij het hof van cassatie Henri Vanderlinden, woordvoerder van het parket-generaal bij het hoogste hof. "Bijkomende maatregelen nemen we voorlopig niet." Bij het hof van beroep en de Brusselse Nederlandstalige arbeidsrechtbank klinkt eenzelfde boodschap: "Voorlopig houden we ons aan de voorschriften die uitgaan van de FOD Volksgezondheid en de federale regering, er zijn geen andere maatregelen van kracht." Aan verschillende zijden klinkt het dat bijkomende maatregelen ook niet zomaar voor de hand liggen. De zittingen van de hoven en rechtbanken zijn immers in beginsel openbaar. Dat weerhoudt er de bevoegde magistraten niet van om de toestand op de voet te volgen. "Wij hebben nog geen bijzondere maatregelen genomen maar we denken daar wel aan", zegt Gaby Van den Bossche, voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank. "Vrijdag heb ik een overleg met de stafhouder van de Nederlandstalige orde van advocaten bij de balie Brussel, en daar zal dit zeker ter sprake komen. Het is misschien raadzaam dat er de komende weken zo weinig mogelijk nieuwe zaken worden ingeleid. We hebben elke vrijdag immers een zogenaamde inleidingszitting, waarop nieuwe dossiers ingeleid worden, en dat gaat vaak om 150 tot 200 dossiers. Op die zittingen zijn dan ook heel wat advocaten en partijen aanwezig. Misschien moeten we dat proberen vermijden." (Belga)

"De richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de FOD Volksgezondheid, zijn verspreid onder het personeel", zegt advocaat-generaal bij het hof van cassatie Henri Vanderlinden, woordvoerder van het parket-generaal bij het hoogste hof. "Bijkomende maatregelen nemen we voorlopig niet." Bij het hof van beroep en de Brusselse Nederlandstalige arbeidsrechtbank klinkt eenzelfde boodschap: "Voorlopig houden we ons aan de voorschriften die uitgaan van de FOD Volksgezondheid en de federale regering, er zijn geen andere maatregelen van kracht." Aan verschillende zijden klinkt het dat bijkomende maatregelen ook niet zomaar voor de hand liggen. De zittingen van de hoven en rechtbanken zijn immers in beginsel openbaar. Dat weerhoudt er de bevoegde magistraten niet van om de toestand op de voet te volgen. "Wij hebben nog geen bijzondere maatregelen genomen maar we denken daar wel aan", zegt Gaby Van den Bossche, voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank. "Vrijdag heb ik een overleg met de stafhouder van de Nederlandstalige orde van advocaten bij de balie Brussel, en daar zal dit zeker ter sprake komen. Het is misschien raadzaam dat er de komende weken zo weinig mogelijk nieuwe zaken worden ingeleid. We hebben elke vrijdag immers een zogenaamde inleidingszitting, waarop nieuwe dossiers ingeleid worden, en dat gaat vaak om 150 tot 200 dossiers. Op die zittingen zijn dan ook heel wat advocaten en partijen aanwezig. Misschien moeten we dat proberen vermijden." (Belga)