Om de coronamaatregelen te respecteren kunnen Brusselse politieagenten een proces-verbaal opstellen met een onmiddellijke inning in het klassieke strafrechtelijk kader. Maar ze kunnen ook GAS-boete opleggen, wat een soepeler instrument is en voor minder werklast bij parketten en rechtbanken zorgt. Die beslissing werd vrijdagavond aangekondigd na de Brusselse veiligheidsraad (Cores) met de minister-president, de burgemeesters en korpschef van de zes Brusselse politiezones. Maar er kan een wettelijk probleem opduiken, aangezien de gemeentelijke GAS-boetes niet opgelegd kunnen worden voor overtredingen van de federale afstandsregels. Daar is een wettelijke basis voor nodig, erkende minister van Justitie Koen Geens maandag, voor wie een tijdelijke uitzondering voor de coronamaatregelen kan gemaakt worden. Dinsdag liet minister-president Rudi Vervoort weten dat Brussel de federale regering heeft gevraagd om GAS-boetes te kunnen uitschrijven. "We wachten op een antwoord", zei hij. Dinsdagavond deelden de negentien burgemeesters na overleg mee dat ze doorgaan met het vaststellen van inbreuken tegen de afstandsregels. "Dat laat ons toe daders van zulke inbreuken te blijven identificeren en, indien nodig, na een meer grondige juridische analyse en na onderling overleg, een proces-verbaal of een GAS-boete op te stellen." (Belga)

Om de coronamaatregelen te respecteren kunnen Brusselse politieagenten een proces-verbaal opstellen met een onmiddellijke inning in het klassieke strafrechtelijk kader. Maar ze kunnen ook GAS-boete opleggen, wat een soepeler instrument is en voor minder werklast bij parketten en rechtbanken zorgt. Die beslissing werd vrijdagavond aangekondigd na de Brusselse veiligheidsraad (Cores) met de minister-president, de burgemeesters en korpschef van de zes Brusselse politiezones. Maar er kan een wettelijk probleem opduiken, aangezien de gemeentelijke GAS-boetes niet opgelegd kunnen worden voor overtredingen van de federale afstandsregels. Daar is een wettelijke basis voor nodig, erkende minister van Justitie Koen Geens maandag, voor wie een tijdelijke uitzondering voor de coronamaatregelen kan gemaakt worden. Dinsdag liet minister-president Rudi Vervoort weten dat Brussel de federale regering heeft gevraagd om GAS-boetes te kunnen uitschrijven. "We wachten op een antwoord", zei hij. Dinsdagavond deelden de negentien burgemeesters na overleg mee dat ze doorgaan met het vaststellen van inbreuken tegen de afstandsregels. "Dat laat ons toe daders van zulke inbreuken te blijven identificeren en, indien nodig, na een meer grondige juridische analyse en na onderling overleg, een proces-verbaal of een GAS-boete op te stellen." (Belga)