Eind november was een groep van ruim 30 procent niet bereid om zich aan de beperkingen rond sociaal contact te houden en kerstavond te vieren zonder gasten of met een beperkt aantal knuffelcontacten. "De verontrustende ontwikkeling van de coronacijfers heeft het bewustzijn aangescherpt", zeggen de onderzoekers van de interuniversitaire expertengroep Corona & Psychologie, "maar ook de sterkere dreiging met controle en sancties speelt wellicht een rol." Toch is het belangrijk dat het beleid niet enkel op ordehandhaving focust, omdat dat niet voor duurzame motivatie zorgt. "De nadruk op contactbeperkingen tijdens de kerst- en eindejaarperiode zorgt voor een gevoel van ontmoediging bij de bevolking", zeggen de onderzoekers. "We volharden omdat we beseffen dat het noodzakelijk is, maar ook omdat het nu eenmaal moet." Onze motivatie is dus erg gemengd en schommelt. "Op sommige momenten geraken we ontmoedigd en dreigen we er de brui aan te geven", zeggen de onderzoekers. "Het gebrek aan perspectief op korte termijn speelt hierin ongetwijfeld een rol." Het goede nieuws over de start van de vaccinaties zorgt niet echt voor terughoudendheid tijdens de kerstperiode. "Het bieden van een kortetermijnperspectief is daarom cruciaal", herhalen de academici. "Verschillende indicatoren wijzen op een toenemende ontmoediging. Om met dit gevoel om te gaan, is het belangrijk dat we de noodzaak blijven inzien, dat we perspectief op de korte termijn krijgen en een duidelijk verband zien tussen wat we doen en wat het oplevert." (Belga)

Eind november was een groep van ruim 30 procent niet bereid om zich aan de beperkingen rond sociaal contact te houden en kerstavond te vieren zonder gasten of met een beperkt aantal knuffelcontacten. "De verontrustende ontwikkeling van de coronacijfers heeft het bewustzijn aangescherpt", zeggen de onderzoekers van de interuniversitaire expertengroep Corona & Psychologie, "maar ook de sterkere dreiging met controle en sancties speelt wellicht een rol." Toch is het belangrijk dat het beleid niet enkel op ordehandhaving focust, omdat dat niet voor duurzame motivatie zorgt. "De nadruk op contactbeperkingen tijdens de kerst- en eindejaarperiode zorgt voor een gevoel van ontmoediging bij de bevolking", zeggen de onderzoekers. "We volharden omdat we beseffen dat het noodzakelijk is, maar ook omdat het nu eenmaal moet." Onze motivatie is dus erg gemengd en schommelt. "Op sommige momenten geraken we ontmoedigd en dreigen we er de brui aan te geven", zeggen de onderzoekers. "Het gebrek aan perspectief op korte termijn speelt hierin ongetwijfeld een rol." Het goede nieuws over de start van de vaccinaties zorgt niet echt voor terughoudendheid tijdens de kerstperiode. "Het bieden van een kortetermijnperspectief is daarom cruciaal", herhalen de academici. "Verschillende indicatoren wijzen op een toenemende ontmoediging. Om met dit gevoel om te gaan, is het belangrijk dat we de noodzaak blijven inzien, dat we perspectief op de korte termijn krijgen en een duidelijk verband zien tussen wat we doen en wat het oplevert." (Belga)