Door de derde coronagolf in het voorjaar moesten heel wat jeugdorganisaties hun activiteiten aanpassen of stopzetten. Dat verhoogde de organisatorische, logistieke en financiële druk op de jeugdorganisaties. De Vlaamse regering komt nu met bijna 3 miljoen euro extra steun om deze organisaties uit de nood te helpen. De steun moet een deel van de financiële verliezen van de organisaties compenseren. Volgens minister Dalle is de steun voor de betrokken organisaties "van levensbelang" en moet ze helpen om het aanbod te verzekeren. Organisaties kunnen de steun nog tot eind oktober aanvragen via het Departement Jeugd: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/bijkomende-steun-aan-jeugdorganisaties (Belga)

Door de derde coronagolf in het voorjaar moesten heel wat jeugdorganisaties hun activiteiten aanpassen of stopzetten. Dat verhoogde de organisatorische, logistieke en financiële druk op de jeugdorganisaties. De Vlaamse regering komt nu met bijna 3 miljoen euro extra steun om deze organisaties uit de nood te helpen. De steun moet een deel van de financiële verliezen van de organisaties compenseren. Volgens minister Dalle is de steun voor de betrokken organisaties "van levensbelang" en moet ze helpen om het aanbod te verzekeren. Organisaties kunnen de steun nog tot eind oktober aanvragen via het Departement Jeugd: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/bijkomende-steun-aan-jeugdorganisaties (Belga)