Sinds maart werden op de parketten 147.969 verdachten geregistreerd die inbreuken hebben gepleegd op de coronawetgeving. Van hen zijn er 16.672 minderjarig. "In 60 procent van de gevallen kregen mensen een minnelijke schikking, meer dan de helft heeft die ondertussen ook al betaald", zegt persmagistraat An Schoonjans. De meeste mensen hebben nog tijd om de boete te betalen. "Wie die boete weigert te betalen, wordt gedagvaard voor de rechtbank", onderstreept Schoonjans. "Intussen zijn een kleine 15.000 mensen ook gedagvaard voor de rechter, en zijn er al 8.000 vonnissen uitgesproken", zegt Schoonjans. Maar nog niet alle zaken zijn rond. "Drieënzestig procent van de zaken is op dit moment afgehandeld door het parket, of de verdachte in kwestie werd gedagvaard en doorverwezen naar de rechtbank." De parketten maakten van de handhaving en opvolging van coronamaatregelen prioriteit. "Dat zie je ook in de cijfers, maar in twee procent van alle correctionele coronazaken is er sprake van een seponering omwille van andere prioriteiten", benadrukt Schoonjans. 22.963 verdachten zagen hun zaak geklasseerd worden omdat er onvoldoende bewijzen waren, of omdat er geen sprake was van een misdrijf. (Belga)

Sinds maart werden op de parketten 147.969 verdachten geregistreerd die inbreuken hebben gepleegd op de coronawetgeving. Van hen zijn er 16.672 minderjarig. "In 60 procent van de gevallen kregen mensen een minnelijke schikking, meer dan de helft heeft die ondertussen ook al betaald", zegt persmagistraat An Schoonjans. De meeste mensen hebben nog tijd om de boete te betalen. "Wie die boete weigert te betalen, wordt gedagvaard voor de rechtbank", onderstreept Schoonjans. "Intussen zijn een kleine 15.000 mensen ook gedagvaard voor de rechter, en zijn er al 8.000 vonnissen uitgesproken", zegt Schoonjans. Maar nog niet alle zaken zijn rond. "Drieënzestig procent van de zaken is op dit moment afgehandeld door het parket, of de verdachte in kwestie werd gedagvaard en doorverwezen naar de rechtbank." De parketten maakten van de handhaving en opvolging van coronamaatregelen prioriteit. "Dat zie je ook in de cijfers, maar in twee procent van alle correctionele coronazaken is er sprake van een seponering omwille van andere prioriteiten", benadrukt Schoonjans. 22.963 verdachten zagen hun zaak geklasseerd worden omdat er onvoldoende bewijzen waren, of omdat er geen sprake was van een misdrijf. (Belga)