De strengere beperkingen hebben een grote impact. Bedrijven moeten hun werknemers laten telewerken waar mogelijk. Voor jobs waar dat niet kan, moeten de regels van "social distancing" maximaal gerespecteerd worden. Het moet er dus mogelijk zijn om voldoende afstand te bewaren van collega's. Voorzien bedrijven dat niet, dan volgen zware boetes. VBO-topman Timmermans pleit ook zelf voor "nultolerantie". "Wie de regels niet respecteert, is onverantwoord bezig. Dit is stilaan een oorlogssituatie, eenheid is nodig om hier samen door te komen. Als bedrijven moeten we de beslissingen van de overheid dus volop steunen en opvolgen." De striktere regels scheppen in elk geval meer duidelijkheid voor bedrijven, juicht Timmermans toe. Toch zal heel wat nog moeten worden uitgeklaard. "Ongetwijfeld komen er nog veel vragen op ons af. Want wat is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving en wat niet?" De VBO-topman waarschuwt alvast om te focussen op die vraag en vooral niet te vervallen in lijstjes met sectoren. Elke sector telt immers zowel essentiële als minder vitale activiteiten, argumenteert hij. Hoe groot de economische impact zal zijn, kan het VBO nu niet inschatten. Ook hoeveel extra werknemers tijdelijk werkloos zullen vallen, is koffiedik kijken. "Gedetailleerder dan 'ettelijke tienduizenden' kan ik nu echt niet gaan", besluit Timmermans. (Belga)

De strengere beperkingen hebben een grote impact. Bedrijven moeten hun werknemers laten telewerken waar mogelijk. Voor jobs waar dat niet kan, moeten de regels van "social distancing" maximaal gerespecteerd worden. Het moet er dus mogelijk zijn om voldoende afstand te bewaren van collega's. Voorzien bedrijven dat niet, dan volgen zware boetes. VBO-topman Timmermans pleit ook zelf voor "nultolerantie". "Wie de regels niet respecteert, is onverantwoord bezig. Dit is stilaan een oorlogssituatie, eenheid is nodig om hier samen door te komen. Als bedrijven moeten we de beslissingen van de overheid dus volop steunen en opvolgen." De striktere regels scheppen in elk geval meer duidelijkheid voor bedrijven, juicht Timmermans toe. Toch zal heel wat nog moeten worden uitgeklaard. "Ongetwijfeld komen er nog veel vragen op ons af. Want wat is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving en wat niet?" De VBO-topman waarschuwt alvast om te focussen op die vraag en vooral niet te vervallen in lijstjes met sectoren. Elke sector telt immers zowel essentiële als minder vitale activiteiten, argumenteert hij. Hoe groot de economische impact zal zijn, kan het VBO nu niet inschatten. Ook hoeveel extra werknemers tijdelijk werkloos zullen vallen, is koffiedik kijken. "Gedetailleerder dan 'ettelijke tienduizenden' kan ik nu echt niet gaan", besluit Timmermans. (Belga)