Volgens het monitoringrapport COVID-19 van het Riziv werden tussen maart en mei ruim 3,8 miljoen raadplegingen op afstand gefactureerd, het gros hiervan bij huisartsen. Uit een bevraging bij de leden van de mutualiteiten (de Christelijke, Socialistische, Onafhankelijke, Liberale en Neutrale Mutualiteiten, en de Hulpkas en de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS) blijkt dat de patiënten (heel) tevreden waren over de teleconsultaties die ze gehad hebben in coronatijden. Ze vinden dat de communicatie vlot verliep, ze hadden het gevoel gehoord te worden en geven aan dat de zorgverlener voldoende tijd nam. Toch geeft 80 procent van de 5.500 leden die de enquête invulden aan dat een fysieke raadpleging in de toekomst het meest wenselijk blijft, terwijl 62 procent aangeeft dat teleconsultaties eerder uitzondering dan regel moeten blijven. De ondervraagden vinden teleconsultaties vooral nuttig voor het verkrijgen van een geneesmiddelenvoorschrift (86 procent), een snel advies voor een dringend probleem (74 procent) of nog het opvolgen van een gekend probleem (74 procent). Voor zelfzorg of advies over een nieuw probleem of klacht vinden ze deze raadplegingen minder geschikt. De mutualiteiten nemen de resultaten van de bevraging mee naar het overleg binnen het Riziv over de toekomst van de raadplegingen op afstand, die starten op 7 oktober. "De mutualiteiten zijn voorstander van een structurele verankering van deze raadplegingen, maar pleiten voor een duidelijk wettelijk kader en transparant terugbetalingssysteem. We willen hierbij rekening houden met de lessen die onze leden uit de raadplegingen op afstand hebben getrokken en met hun verwachtingen", stelt Paul Callewaert in naam van het Nationaal Intermutualistisch College. (Belga)

Volgens het monitoringrapport COVID-19 van het Riziv werden tussen maart en mei ruim 3,8 miljoen raadplegingen op afstand gefactureerd, het gros hiervan bij huisartsen. Uit een bevraging bij de leden van de mutualiteiten (de Christelijke, Socialistische, Onafhankelijke, Liberale en Neutrale Mutualiteiten, en de Hulpkas en de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS) blijkt dat de patiënten (heel) tevreden waren over de teleconsultaties die ze gehad hebben in coronatijden. Ze vinden dat de communicatie vlot verliep, ze hadden het gevoel gehoord te worden en geven aan dat de zorgverlener voldoende tijd nam. Toch geeft 80 procent van de 5.500 leden die de enquête invulden aan dat een fysieke raadpleging in de toekomst het meest wenselijk blijft, terwijl 62 procent aangeeft dat teleconsultaties eerder uitzondering dan regel moeten blijven. De ondervraagden vinden teleconsultaties vooral nuttig voor het verkrijgen van een geneesmiddelenvoorschrift (86 procent), een snel advies voor een dringend probleem (74 procent) of nog het opvolgen van een gekend probleem (74 procent). Voor zelfzorg of advies over een nieuw probleem of klacht vinden ze deze raadplegingen minder geschikt. De mutualiteiten nemen de resultaten van de bevraging mee naar het overleg binnen het Riziv over de toekomst van de raadplegingen op afstand, die starten op 7 oktober. "De mutualiteiten zijn voorstander van een structurele verankering van deze raadplegingen, maar pleiten voor een duidelijk wettelijk kader en transparant terugbetalingssysteem. We willen hierbij rekening houden met de lessen die onze leden uit de raadplegingen op afstand hebben getrokken en met hun verwachtingen", stelt Paul Callewaert in naam van het Nationaal Intermutualistisch College. (Belga)