Door de coronacrisis en de lockdown is de druk op gezinnen toegenomen. De Vlaamse regering nam al een aantal maatregelen, maar Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakt nu ook extra middelen vrij voor de jeugdhulp. De verwachting is dat het aantal hulpvragen en ook de zorgzwaarte in de jeugdhulpvoorzieningen zal stijgen. Concreet maakt de CD&V-minister 3,2 miljoene euro vrij, waardoor er 84 extra hulpverleners kunnen ingezet worden. "We verwachten naast de stijging van het aantal hulpvragen waarvoor we al maatregelen namen, ook een toename van de zorgzwaarte van de kinderen die zullen worden aangemeld omwille van problematische en verontrustende situaties. Om voor die hulpvragen gepaste begeleiding op maat te kunnen blijven geven, zorgen we voor meer personeel in de jeugdhulpvoorzieningen", aldus Beke. (Belga)

Door de coronacrisis en de lockdown is de druk op gezinnen toegenomen. De Vlaamse regering nam al een aantal maatregelen, maar Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakt nu ook extra middelen vrij voor de jeugdhulp. De verwachting is dat het aantal hulpvragen en ook de zorgzwaarte in de jeugdhulpvoorzieningen zal stijgen. Concreet maakt de CD&V-minister 3,2 miljoene euro vrij, waardoor er 84 extra hulpverleners kunnen ingezet worden. "We verwachten naast de stijging van het aantal hulpvragen waarvoor we al maatregelen namen, ook een toename van de zorgzwaarte van de kinderen die zullen worden aangemeld omwille van problematische en verontrustende situaties. Om voor die hulpvragen gepaste begeleiding op maat te kunnen blijven geven, zorgen we voor meer personeel in de jeugdhulpvoorzieningen", aldus Beke. (Belga)