Nadat zaterdag bleek dat die test positief was, heeft het schoolbestuur niet geaarzeld om uit voorzorg de deuren van de school voorlopig te sluiten. Hiermee wil men het risico op besmetting zoveel mogelijk indijken. "De directie van de school heeft inmiddels alle ouders op de hoogte gebracht via haar normale communicatiekanalen van klasmail en Gimme. Ook via de website van de school wordt hierover nog de nodige communicatie gevoerd. De school zal ook zelf contact opnemen met de ouders wiens kinderen in de volgende dagen ingepland stonden voor noodopvang in de school. Op die manier wil de directie alles in het werk stellen om te voorzien in alternatieve noodopvang", vertelt schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT). De dokter van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) werden ingelicht, net als de diensten voor contact tracing. "We beklemtonen dat het om een preventieve maatregel gaat die er op gericht is om elk risico op verspreiding van het virus tegen te gaan. Zodra er voldoende aanwijzingen zijn dat de school in veilige omstandigheden terug de deuren kan openen, zal hierover verder gecommuniceerd worden", aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V). (Belga)

Nadat zaterdag bleek dat die test positief was, heeft het schoolbestuur niet geaarzeld om uit voorzorg de deuren van de school voorlopig te sluiten. Hiermee wil men het risico op besmetting zoveel mogelijk indijken. "De directie van de school heeft inmiddels alle ouders op de hoogte gebracht via haar normale communicatiekanalen van klasmail en Gimme. Ook via de website van de school wordt hierover nog de nodige communicatie gevoerd. De school zal ook zelf contact opnemen met de ouders wiens kinderen in de volgende dagen ingepland stonden voor noodopvang in de school. Op die manier wil de directie alles in het werk stellen om te voorzien in alternatieve noodopvang", vertelt schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT). De dokter van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) werden ingelicht, net als de diensten voor contact tracing. "We beklemtonen dat het om een preventieve maatregel gaat die er op gericht is om elk risico op verspreiding van het virus tegen te gaan. Zodra er voldoende aanwijzingen zijn dat de school in veilige omstandigheden terug de deuren kan openen, zal hierover verder gecommuniceerd worden", aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V). (Belga)