"We beginnen de vaccinatiecampagne met de oudste mensen eerst", zegt minister Somers. "Die mensen hebben vaak problemen op het vlak van mobiliteit, dus moet je ervoor zorgen dat de vaccinatiecentra heel toegankelijk zijn. Inter, het agentschap dat waakt over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen, en breder de toegankelijkheid van Vlaanderen voor mensen met allerlei beperkingen, heeft een draaiboek opgesteld dat ter beschikking wordt gesteld aan de lokale besturen." De lokale besturen kunnen dat draaiboek gebruiken om hun centrum in te richten, maar kunnen ook specifieker advies vragen aan Inter, aldus de minister: "Inter kan ook ter plaatse komen kijken of alles in orde is, en heeft een lijst van adressen van organisaties, zoals mutualiteiten, en verenigingen die zaken ter beschikking kunnen stellen die nuttig kunnen zijn voor een dergelijk vaccinatiecentrum. Het gaat dan om onder meer rolstoelen, rollators, of vervoer." In Diest lijkt een en ander al grotendeels in orde, zo wees het bezoek zaterdag uit. Het vaccinatiecentrum beschikt over voldoende brede deuren en doorgangen, de distributeurs voor ontsmettende handgel en ontvangstbalies staan op de juiste hoogte en kleine niveauverschillen in het centrum zijn weggewerkt. Enkel aan de uitgang moet, in samenwerking met een evenementenbureau, nog een wandelpad gebouwd worden. (Belga)

"We beginnen de vaccinatiecampagne met de oudste mensen eerst", zegt minister Somers. "Die mensen hebben vaak problemen op het vlak van mobiliteit, dus moet je ervoor zorgen dat de vaccinatiecentra heel toegankelijk zijn. Inter, het agentschap dat waakt over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen, en breder de toegankelijkheid van Vlaanderen voor mensen met allerlei beperkingen, heeft een draaiboek opgesteld dat ter beschikking wordt gesteld aan de lokale besturen." De lokale besturen kunnen dat draaiboek gebruiken om hun centrum in te richten, maar kunnen ook specifieker advies vragen aan Inter, aldus de minister: "Inter kan ook ter plaatse komen kijken of alles in orde is, en heeft een lijst van adressen van organisaties, zoals mutualiteiten, en verenigingen die zaken ter beschikking kunnen stellen die nuttig kunnen zijn voor een dergelijk vaccinatiecentrum. Het gaat dan om onder meer rolstoelen, rollators, of vervoer." In Diest lijkt een en ander al grotendeels in orde, zo wees het bezoek zaterdag uit. Het vaccinatiecentrum beschikt over voldoende brede deuren en doorgangen, de distributeurs voor ontsmettende handgel en ontvangstbalies staan op de juiste hoogte en kleine niveauverschillen in het centrum zijn weggewerkt. Enkel aan de uitgang moet, in samenwerking met een evenementenbureau, nog een wandelpad gebouwd worden. (Belga)