De Raad van State oordeelde dinsdag dat het ministerieel besluit van 28 oktober over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en waardoor de collectieve uitoefening van de eredienst verboden werd, moet worden gewijzigd. Volgens het arrest moeten de wijzigingen ten laatste tegen 13 december gebeuren, "zodanig dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is". Het waren enkele Joodse organisaties en particulieren, zoals de vzw Thora Vejirah uit Antwerpen, die een vordering in kort geding hadden ingediend bij de Raad van State. Zij wilden een nieuwe regeling, in samenspraak met de diverse geloofsgemeenschappen, zodat erediensten en huwelijksceremonies opnieuw zouden kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. (Belga)

De Raad van State oordeelde dinsdag dat het ministerieel besluit van 28 oktober over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en waardoor de collectieve uitoefening van de eredienst verboden werd, moet worden gewijzigd. Volgens het arrest moeten de wijzigingen ten laatste tegen 13 december gebeuren, "zodanig dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is". Het waren enkele Joodse organisaties en particulieren, zoals de vzw Thora Vejirah uit Antwerpen, die een vordering in kort geding hadden ingediend bij de Raad van State. Zij wilden een nieuwe regeling, in samenspraak met de diverse geloofsgemeenschappen, zodat erediensten en huwelijksceremonies opnieuw zouden kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. (Belga)