In maart besliste de regering om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus te verhogen van 65 tot 70 procent van het brutoloon. De zogenaamde "groep van 10" van vakbonden en werkgevers vroeg in april om het bedrag en de berekeningswijze van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid af te stemmen op dat van die uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Er wordt ook tijdelijk een minimumuitkering voor arbeidsongeschiktheid ingevoerd. Enkel N-VA heeft zich onthouden. De partij wou het toepassingsgebied beperken tot tijdelijke coronawerklozen die arbeidsongeschikt zijn geworden. (Belga)

In maart besliste de regering om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus te verhogen van 65 tot 70 procent van het brutoloon. De zogenaamde "groep van 10" van vakbonden en werkgevers vroeg in april om het bedrag en de berekeningswijze van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid af te stemmen op dat van die uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Er wordt ook tijdelijk een minimumuitkering voor arbeidsongeschiktheid ingevoerd. Enkel N-VA heeft zich onthouden. De partij wou het toepassingsgebied beperken tot tijdelijke coronawerklozen die arbeidsongeschikt zijn geworden. (Belga)