"Het hof vraagt aan de advocaten en de syndicale pleiters om hun cliënten en aangeslotenen aan te raden om niet op de zitting aanwezig te zijn en zich te laten vertegenwoordigen", klinkt het in de mededeling. "Vragen tot uitstel zullen soepel behandeld worden, maar die zaken zullen voorlopig naar de rol worden verzonden om ingeschreven te worden op een wachtlijst. De partijen worden met aandrang gevraagd om gebruik te maken van het kosteloze e-depositsysteem en op die manier niet enkel hun conclusies en stukken neer te leggen, maar tevens hun vragen tot uitstel of vragen tot minnelijke of gerechtelijke instaatstelling." (Belga)

"Het hof vraagt aan de advocaten en de syndicale pleiters om hun cliënten en aangeslotenen aan te raden om niet op de zitting aanwezig te zijn en zich te laten vertegenwoordigen", klinkt het in de mededeling. "Vragen tot uitstel zullen soepel behandeld worden, maar die zaken zullen voorlopig naar de rol worden verzonden om ingeschreven te worden op een wachtlijst. De partijen worden met aandrang gevraagd om gebruik te maken van het kosteloze e-depositsysteem en op die manier niet enkel hun conclusies en stukken neer te leggen, maar tevens hun vragen tot uitstel of vragen tot minnelijke of gerechtelijke instaatstelling." (Belga)