De twee markten tellen normaal gezien een pak meer dan de momenteel wettelijk toegelaten 50 kramen en moesten dus ingeperkt worden. Na veelvuldig overleg is er een systeem van loting uit de bus gekomen. Alle marktkramers met een abonnement, uitgezonderd (semi-)horeca en verkoop voor directe consumptie, krijgen de kans zich voor een standplaats in te schrijven via een digitaal platform. Vervolgens worden er 50 marktkramers geloot die dit weekend mogen postvatten op het Theaterplein. Wie uit de boot valt, moet zich opnieuw inschrijven voor de week nadien maar zal dan wel voorrang krijgen bij de loting. Er komt volgens de stad niemand een tweede keer aan de beurt voor alle ingeschreven aanvragers een eerste keer een plaats hebben gekregen. "Het is een eerlijk systeem dat iedere marktkramer een gelijke kans geeft", zegt schepen voor Markten en Foren Peter Wouters (N-VA). "Niemand wordt bevoor- of benadeeld en dat was voor ons een belangrijke voorwaarde." De marktbonden scharen zich volgens de Algemene Markthandelaars Vereniging achter het plan. Het voorbije weekend was daar nog twijfel over, na kritiek van marktkramers over de uiteenlopende regels tussen de verschillende steden en gemeenten waar ze staan. Het stadsbestuur vraagt intussen wel dat de Nationale Veiligheidsraad de regel van het maximumaantal kramen per markt snel aanpast. (Belga)

De twee markten tellen normaal gezien een pak meer dan de momenteel wettelijk toegelaten 50 kramen en moesten dus ingeperkt worden. Na veelvuldig overleg is er een systeem van loting uit de bus gekomen. Alle marktkramers met een abonnement, uitgezonderd (semi-)horeca en verkoop voor directe consumptie, krijgen de kans zich voor een standplaats in te schrijven via een digitaal platform. Vervolgens worden er 50 marktkramers geloot die dit weekend mogen postvatten op het Theaterplein. Wie uit de boot valt, moet zich opnieuw inschrijven voor de week nadien maar zal dan wel voorrang krijgen bij de loting. Er komt volgens de stad niemand een tweede keer aan de beurt voor alle ingeschreven aanvragers een eerste keer een plaats hebben gekregen. "Het is een eerlijk systeem dat iedere marktkramer een gelijke kans geeft", zegt schepen voor Markten en Foren Peter Wouters (N-VA). "Niemand wordt bevoor- of benadeeld en dat was voor ons een belangrijke voorwaarde." De marktbonden scharen zich volgens de Algemene Markthandelaars Vereniging achter het plan. Het voorbije weekend was daar nog twijfel over, na kritiek van marktkramers over de uiteenlopende regels tussen de verschillende steden en gemeenten waar ze staan. Het stadsbestuur vraagt intussen wel dat de Nationale Veiligheidsraad de regel van het maximumaantal kramen per markt snel aanpast. (Belga)