"De meeste gemeenten zijn gewoon tevreden met het systeem van de onmiddellijke gerechtelijke inning", verklaart Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) het lage aantal. Al speelt het feit dat de GAS-regeling voor corona het niet mogelijk maakt om minderjarigen te sanctioneren, wellicht ook mee. Nochtans kunnen de gemeenten via GAS-boetes zelf de touwtjes in handen houden en de sanctionering opvolgen, terwijl de geïnde bedragen niet naar het federale niveau maar naar de gemeentekas vloeien. Onnodige verplaatsingen en samenscholingen blijken de voornaamste inbreuken. Ook intrafamiliaal geweld zou meer gerapporteerd worden. Er waren aanvankelijk meer sancties voor afvalverbranding en sluikstorten, maar dat cijfer is weer gedaald sinds de containerparken weer open zijn. (Belga)

"De meeste gemeenten zijn gewoon tevreden met het systeem van de onmiddellijke gerechtelijke inning", verklaart Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) het lage aantal. Al speelt het feit dat de GAS-regeling voor corona het niet mogelijk maakt om minderjarigen te sanctioneren, wellicht ook mee. Nochtans kunnen de gemeenten via GAS-boetes zelf de touwtjes in handen houden en de sanctionering opvolgen, terwijl de geïnde bedragen niet naar het federale niveau maar naar de gemeentekas vloeien. Onnodige verplaatsingen en samenscholingen blijken de voornaamste inbreuken. Ook intrafamiliaal geweld zou meer gerapporteerd worden. Er waren aanvankelijk meer sancties voor afvalverbranding en sluikstorten, maar dat cijfer is weer gedaald sinds de containerparken weer open zijn. (Belga)