De verpleegkundigen die moeten vaccineren hadden volgens Befezo nood aan een goed onderbouwd wetenschappelijk opleidingspakket om veilig alle inwoners te vaccineren. De federatie nam contact op met experten van Pfizer, het agentschap Zorg en Gezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees geneesmiddelenagentschap om juiste richtlijnen te krijgen. Samen met de eerstelijnszones en thuisverplegingsdiensten heeft Befezo een eenvoudige en begrijpbare instructiefilm gemaakt. Daarin komen de correcte voorbereiding en de toediening van het vaccin aan bod. "Net voor de vaccinatiecentra van start gaan, is het ons dus gelukt tegemoet te komen aan de wensen van onze verpleegkundigen", zegt Paul Cappelier, voorzitter van Befezo. Het gratis opleidingspakket werd ter beschikking gesteld aan alle zorgopleidingen, alle eerstelijnszones, alle collectieve zorgvoorzieningen, het agentschap Zorg en Gezondheid, commissariaat voor corona, de betrokken politieke overheden, artsenverenigingen en apothekersverenigingen. Het pakket kan ook op de website van Befezo gratis geconsulteerd worden. (Belga)

De verpleegkundigen die moeten vaccineren hadden volgens Befezo nood aan een goed onderbouwd wetenschappelijk opleidingspakket om veilig alle inwoners te vaccineren. De federatie nam contact op met experten van Pfizer, het agentschap Zorg en Gezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees geneesmiddelenagentschap om juiste richtlijnen te krijgen. Samen met de eerstelijnszones en thuisverplegingsdiensten heeft Befezo een eenvoudige en begrijpbare instructiefilm gemaakt. Daarin komen de correcte voorbereiding en de toediening van het vaccin aan bod. "Net voor de vaccinatiecentra van start gaan, is het ons dus gelukt tegemoet te komen aan de wensen van onze verpleegkundigen", zegt Paul Cappelier, voorzitter van Befezo. Het gratis opleidingspakket werd ter beschikking gesteld aan alle zorgopleidingen, alle eerstelijnszones, alle collectieve zorgvoorzieningen, het agentschap Zorg en Gezondheid, commissariaat voor corona, de betrokken politieke overheden, artsenverenigingen en apothekersverenigingen. Het pakket kan ook op de website van Befezo gratis geconsulteerd worden. (Belga)