Omdat in verschillende Limburgse ziekenhuizen de afdeling intensieve zorgen erg druk bezet is, heeft Defensie dinsdag voor het eerst ambulances ingezet om patiënten naar een andere Belgische provincie te vervoeren. Intussen zijn er op die manier in totaal al twintig patiënten overgebracht naar een andere provincie, meldt Jan Eyckmans, de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. Ze werden gebracht naar ziekenhuizen in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. "We houden dagelijks in het oog hoeveel bedden er bezet zijn in welk ziekenhuis", legt Eyckmans uit. "Er is een spreidingsplan voorzien, zodat patiënten soms doorverwezen kunnen worden naar ziekenhuizen waar er minder patiënten zijn opgenomen." Die spreiding verloopt in de meeste gevallen via de 112-centrale, waarbij de medische directeurs kunnen beslissen om patiënten naar een iets verder gelegen ziekenhuis te sturen, dat nog meer bedden beschikbaar heeft. Ook binnen de ziekenhuisnetwerken onderling kan worden herverdeeld. Patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere vervoeren, gebeurt pas van zodra 75 procent van de bedden op intensieve zorgen bezet is in een ziekenhuis. "Het is een noodrem die gehanteerd wordt om ervoor te zorgen dat er altijd een buffer van 25 procent vrij is", aldus Eyckmans. "Die buffer is nodig om de druk op het personeel niet nog hoger te leggen en omdat we willen dat er voor patiënten die heel snel achteruitgaan wel altijd plaats beschikbaar is in het dichtstbijzijnde ziekenhuis." "De algemene bezettingsgraad op de Belgische afdelingen intensieve zorgen bedraagt ongeveer 54 procent. Er is dus nog een marge", vervolgt Eyckmans. "Maar in Limburg ligt de toestroom van patiënten 20 procent hoger dan op andere plekken. Daarom was het nodig om ziekenhuispatiënten die veilig vervoerd konden worden, naar andere provincies te brengen." (Belga)

Omdat in verschillende Limburgse ziekenhuizen de afdeling intensieve zorgen erg druk bezet is, heeft Defensie dinsdag voor het eerst ambulances ingezet om patiënten naar een andere Belgische provincie te vervoeren. Intussen zijn er op die manier in totaal al twintig patiënten overgebracht naar een andere provincie, meldt Jan Eyckmans, de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. Ze werden gebracht naar ziekenhuizen in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. "We houden dagelijks in het oog hoeveel bedden er bezet zijn in welk ziekenhuis", legt Eyckmans uit. "Er is een spreidingsplan voorzien, zodat patiënten soms doorverwezen kunnen worden naar ziekenhuizen waar er minder patiënten zijn opgenomen." Die spreiding verloopt in de meeste gevallen via de 112-centrale, waarbij de medische directeurs kunnen beslissen om patiënten naar een iets verder gelegen ziekenhuis te sturen, dat nog meer bedden beschikbaar heeft. Ook binnen de ziekenhuisnetwerken onderling kan worden herverdeeld. Patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere vervoeren, gebeurt pas van zodra 75 procent van de bedden op intensieve zorgen bezet is in een ziekenhuis. "Het is een noodrem die gehanteerd wordt om ervoor te zorgen dat er altijd een buffer van 25 procent vrij is", aldus Eyckmans. "Die buffer is nodig om de druk op het personeel niet nog hoger te leggen en omdat we willen dat er voor patiënten die heel snel achteruitgaan wel altijd plaats beschikbaar is in het dichtstbijzijnde ziekenhuis." "De algemene bezettingsgraad op de Belgische afdelingen intensieve zorgen bedraagt ongeveer 54 procent. Er is dus nog een marge", vervolgt Eyckmans. "Maar in Limburg ligt de toestroom van patiënten 20 procent hoger dan op andere plekken. Daarom was het nodig om ziekenhuispatiënten die veilig vervoerd konden worden, naar andere provincies te brengen." (Belga)