Het eerste luik binnen het akkoord slaat op het aanmoedigen van de investeringen. Het gaat onder meer om een nieuw tax shelter-systeem COVID-19 tot het einde van het jaar voor alle kmo's die de gevolgen van de coronacrisis hebben ondervonden, maar ook een verhoogde investeringsaftrek van 25% voor investeringen tot eind dit jaar. Een tweede luik heeft betrekking op de arbeidsorganisatie. Vanaf september tot eind dit jaar komt er een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Het vervangt het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona, dat eind augustus ophoudt te bestaan, behalve voor de zwaar getroffen sectoren zoals die van de evenementen, de horeca en het toerisme. Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar ook een corona-arbeidsduurvermindering invoeren. Er werd eveneens een akkoord bereikt over een enveloppe van 100 miljoen euro voor de OCMW's, die zal bestemd zijn voor kwetsbare mensen om de voordelen van de sociale maatregelen waartoe tijdens de vorige vergadering is besloten, uit te breiden tot een breder publiek, met name vanuit het oogpunt van de energiearmoede. Om de kosten in verband met een extra werklast te dekken, zullen de OCMW's 10 miljoen euro extra steun ontvangen. De superkern heeft ook de beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg bijgeschaafd. Je zal de tien ritten zelf moeten aanvragen en ze worden op naam uitgedeeld. Dat zou de kost van de maatregel drukken. (Belga)

Het eerste luik binnen het akkoord slaat op het aanmoedigen van de investeringen. Het gaat onder meer om een nieuw tax shelter-systeem COVID-19 tot het einde van het jaar voor alle kmo's die de gevolgen van de coronacrisis hebben ondervonden, maar ook een verhoogde investeringsaftrek van 25% voor investeringen tot eind dit jaar. Een tweede luik heeft betrekking op de arbeidsorganisatie. Vanaf september tot eind dit jaar komt er een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Het vervangt het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona, dat eind augustus ophoudt te bestaan, behalve voor de zwaar getroffen sectoren zoals die van de evenementen, de horeca en het toerisme. Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar ook een corona-arbeidsduurvermindering invoeren. Er werd eveneens een akkoord bereikt over een enveloppe van 100 miljoen euro voor de OCMW's, die zal bestemd zijn voor kwetsbare mensen om de voordelen van de sociale maatregelen waartoe tijdens de vorige vergadering is besloten, uit te breiden tot een breder publiek, met name vanuit het oogpunt van de energiearmoede. Om de kosten in verband met een extra werklast te dekken, zullen de OCMW's 10 miljoen euro extra steun ontvangen. De superkern heeft ook de beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg bijgeschaafd. Je zal de tien ritten zelf moeten aanvragen en ze worden op naam uitgedeeld. Dat zou de kost van de maatregel drukken. (Belga)