De taliban voerden jarenlang een streng islamitisch schrikbewind in Afghanistan. Door een internationale militaire operatie werden zij in de jaren 2001-2014 teruggedrongen. Maar de beweging vecht nog steeds. Ook de afgelopen weken waren er weer veel aanvallen, hoewel er in februari een akkoord was bereikt met de Verenigde Staten over onder meer het ruilen van gevangenen. De Amerikaanse gezant voor Afghanistan roept nog steeds tevergeefs om een staakt-het-vuren. Met een wapenstilstand kunnen er meer maatregelen worden genomen tegen het coronavirus, dat zich snel verspreidt in het geteisterde land. (Belga)

De taliban voerden jarenlang een streng islamitisch schrikbewind in Afghanistan. Door een internationale militaire operatie werden zij in de jaren 2001-2014 teruggedrongen. Maar de beweging vecht nog steeds. Ook de afgelopen weken waren er weer veel aanvallen, hoewel er in februari een akkoord was bereikt met de Verenigde Staten over onder meer het ruilen van gevangenen. De Amerikaanse gezant voor Afghanistan roept nog steeds tevergeefs om een staakt-het-vuren. Met een wapenstilstand kunnen er meer maatregelen worden genomen tegen het coronavirus, dat zich snel verspreidt in het geteisterde land. (Belga)