ACOD heeft naar eigen zeggen ook vragen over de zeer korte timing die minister van Justitie Koen Geens zichzelf opgelegd heeft, "door uitspraken te doen in de pers nog voor uit het sociaal overleg bleek of de werkwijze en de timing realistisch zijn". ACOD noemt een aantal maatregelen op die volgens de vakbond ontoereikend zijn en die de gezondheid en veiligheid van zowel gedetineerden, personeel en bezoekers in gevaar brengen: zo moeten bezoekers enkel mondeling verklaren dat ze de voorbije twee weken niet ziek waren en is er voor het bezoek geen controle van de lichaamstemperatuur. Daarnaast moeten bezoekers zichzelf van een persoonlijk mondmasker voorzien, terwijl het personeel net om hygiënische redenen verplicht wordt om met een masker te werken dat door het gevangeniswezen zelf geproduceerd wordt en waarvan de stof gecertificeerd is. "Wij kunnen ons absoluut niet vinden in een werking die voorbijgaat aan een zekere mate van hygiënische voorzichtigheid en het bestaand wettelijk kader", klinkt het. "Net daarom hebben we op 19 mei aan de overheid opmerkingen overgemaakt en gevraagd dat zij de nodige correcties zou aanbrengen in de organisatie van het gevangenisbezoek, waardoor deze minstens in de lijn liggen van de voorwaarden die ook in de woonzorgcentra gelden. Deze opmerkingen werden niet weerhouden en als gevolg daarvan zien wij ons genoodzaakt om een stakingsaanzegging in te dienen voor alle Belgische gevangenissen." ACOD benadrukt dat de stakingsaanzegging er niet komt vanwege de hervatting van het bezoek, "maar wel omdat het personeel van de gevangenissen (en hun naasten) zich moet blootstellen aan ernstige en onmiddellijke risico's, die vermeden hadden kunnen worden als de overheid niet besloten had om vanuit Brussel deze werkwijze op te leggen aan de gevangenissen." (Belga)

ACOD heeft naar eigen zeggen ook vragen over de zeer korte timing die minister van Justitie Koen Geens zichzelf opgelegd heeft, "door uitspraken te doen in de pers nog voor uit het sociaal overleg bleek of de werkwijze en de timing realistisch zijn". ACOD noemt een aantal maatregelen op die volgens de vakbond ontoereikend zijn en die de gezondheid en veiligheid van zowel gedetineerden, personeel en bezoekers in gevaar brengen: zo moeten bezoekers enkel mondeling verklaren dat ze de voorbije twee weken niet ziek waren en is er voor het bezoek geen controle van de lichaamstemperatuur. Daarnaast moeten bezoekers zichzelf van een persoonlijk mondmasker voorzien, terwijl het personeel net om hygiënische redenen verplicht wordt om met een masker te werken dat door het gevangeniswezen zelf geproduceerd wordt en waarvan de stof gecertificeerd is. "Wij kunnen ons absoluut niet vinden in een werking die voorbijgaat aan een zekere mate van hygiënische voorzichtigheid en het bestaand wettelijk kader", klinkt het. "Net daarom hebben we op 19 mei aan de overheid opmerkingen overgemaakt en gevraagd dat zij de nodige correcties zou aanbrengen in de organisatie van het gevangenisbezoek, waardoor deze minstens in de lijn liggen van de voorwaarden die ook in de woonzorgcentra gelden. Deze opmerkingen werden niet weerhouden en als gevolg daarvan zien wij ons genoodzaakt om een stakingsaanzegging in te dienen voor alle Belgische gevangenissen." ACOD benadrukt dat de stakingsaanzegging er niet komt vanwege de hervatting van het bezoek, "maar wel omdat het personeel van de gevangenissen (en hun naasten) zich moet blootstellen aan ernstige en onmiddellijke risico's, die vermeden hadden kunnen worden als de overheid niet besloten had om vanuit Brussel deze werkwijze op te leggen aan de gevangenissen." (Belga)