Op nationaal vlak is er een daling van alle indicatoren. Het aantal doden ter plaatse op onze wegen ging tijdens de eerste 3 maanden van het jaar naar beneden met 22% in vergelijking met 2020. Het gaat om 80 doden in plaats van 102. Het aantal gewonden daalt ook, van 9.250 naar 7.849, ofwel -15%. En ook het aantal letselongevallen liep terug van 7.484 naar 6.593, ofwel -12%. Volgens Vias zijn de verschillen grotendeels te verklaren door de gewijzigde context door de coronamaatregelen. Dat de verkeersdoden in neergaande lijn zitten, ligt vooraal aan Wallonië. Voor Vlaanderen zijn de cijfers minder gunstig. Er is een lichte stijging van het aantal verkeersdoden van 44 naar 50 en is er de laatste 4 jaar geen sprake meer van een structurele daling, zegt Vias. Door de avondklok was er ook een sterke daling van het aantal ongevallen tijdens de nacht. De verkeersveiligheidsbarometer van het eerste trimester moet met de nodige voorzichtigheid bekeken worden en geïnterpreteerd binnen de context van de maatregelen die op dat moment van kracht waren zoals het verplichte telewerk, de avondklok, etv, zegt de mobiliteitsorganisatie nog. (Belga)

Op nationaal vlak is er een daling van alle indicatoren. Het aantal doden ter plaatse op onze wegen ging tijdens de eerste 3 maanden van het jaar naar beneden met 22% in vergelijking met 2020. Het gaat om 80 doden in plaats van 102. Het aantal gewonden daalt ook, van 9.250 naar 7.849, ofwel -15%. En ook het aantal letselongevallen liep terug van 7.484 naar 6.593, ofwel -12%. Volgens Vias zijn de verschillen grotendeels te verklaren door de gewijzigde context door de coronamaatregelen. Dat de verkeersdoden in neergaande lijn zitten, ligt vooraal aan Wallonië. Voor Vlaanderen zijn de cijfers minder gunstig. Er is een lichte stijging van het aantal verkeersdoden van 44 naar 50 en is er de laatste 4 jaar geen sprake meer van een structurele daling, zegt Vias. Door de avondklok was er ook een sterke daling van het aantal ongevallen tijdens de nacht. De verkeersveiligheidsbarometer van het eerste trimester moet met de nodige voorzichtigheid bekeken worden en geïnterpreteerd binnen de context van de maatregelen die op dat moment van kracht waren zoals het verplichte telewerk, de avondklok, etv, zegt de mobiliteitsorganisatie nog. (Belga)