Er werden in die periode ongeveer 47.100 tests per dag afgenomen, wat eveneens een stijging (23 procent) betekende in vergelijking met de week ervoor. De positiviteitsratio, die weergeeft hoeveel tests een positief resultaat opleverden, bleef stabiel op 1,0 procent. De R-waarde bedroeg 0,71. Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel aanzienlijk dalen. Tussen 26 juni en 2 juli werden dagelijks 15,9 mensen opgenomen in het hospitaal, een daling met 40 procent in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nog 271 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 123 op intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens na een coronabesmetting vertoont nog steeds een dalende lijn. Tussen 23 en 29 juni stierven gemiddeld 3,9 mensen per dag, een vermindering met 31 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Meer dan 7,3 miljoen Belgen hebben intussen minstens één inenting met een vaccin tegen COVID gekregen. Dat komt neer op 78 procent van de volwassen bevolking. (Belga)

Er werden in die periode ongeveer 47.100 tests per dag afgenomen, wat eveneens een stijging (23 procent) betekende in vergelijking met de week ervoor. De positiviteitsratio, die weergeeft hoeveel tests een positief resultaat opleverden, bleef stabiel op 1,0 procent. De R-waarde bedroeg 0,71. Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel aanzienlijk dalen. Tussen 26 juni en 2 juli werden dagelijks 15,9 mensen opgenomen in het hospitaal, een daling met 40 procent in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nog 271 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 123 op intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens na een coronabesmetting vertoont nog steeds een dalende lijn. Tussen 23 en 29 juni stierven gemiddeld 3,9 mensen per dag, een vermindering met 31 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Meer dan 7,3 miljoen Belgen hebben intussen minstens één inenting met een vaccin tegen COVID gekregen. Dat komt neer op 78 procent van de volwassen bevolking. (Belga)