Het kleuteronderwijs, dat sinds de start van de coronacrisis dicht bleef, gaat dinsdag opnieuw voltijds open. De leerkrachten hoeven geen masker te dragen in contact met de kinderen. Als ze in contact komen met de ouders, wordt dat wel aanbevolen. De klas wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen. Het respecteren van de veiligheidsafstand is niet vereist. Uit een peiling van de VLVO die werd ingevuld door 482 directies in het lager onderwijs, blijkt dat 66,7 procent van de kleuterscholen effectief van start gaat op 2 juni. Voor 8,4 procent wordt dat 5 juni en 10,7 procent 8 juni. Ook op 3 en 4 juni wordt er hier en daar opgestart. Geen enkele kleuterschool start helemaal niet op, zegt de VLVO. Wel is er een verschil in de manier waarop kleuterscholen heropstarten. Een ruime helft start de school gewoon op. 13,2 procent zal een andere tijdsindeling gebruiken, wellicht om het contact met bubbels van de lagere school zoveel mogelijk uit te sluiten. 7,2 procent start alternerend: niet alle kleuters op elk moment. Slechts in 4,3 procent van de kleuterscholen zullen de kleuters samen spelen. In alle andere scholen spelen ze ofwel op andere plaatsen, op andere momenten of op andere momenten én plaatsen. Ook de scholen van het secundair onderwijs gaan dinsdag verder open. Het 2de en 4de jaar mag twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog uitgenodigd worden, met een minimum van een dag. Het 6de middelbaar mocht vorige week al opstarten. Uit de peiling van de VLVO blijkt dat op 2 juni 67,6 procent van het secundair onderwijs uitbreidt. 9,9 procent doet dat op 8 juni. Vier scholen breiden uit op 5 juni en één school breidt niet uit. In bijna 60 procent van de bevraagde scholen starten de tweede- en vierdejaars op. Meer dan 75 procent van de secundaire scholen voorzag al contactmomenten voor de kwetsbare leerlingen, 17 procent zal daar nu mee beginnen. (Belga)

Het kleuteronderwijs, dat sinds de start van de coronacrisis dicht bleef, gaat dinsdag opnieuw voltijds open. De leerkrachten hoeven geen masker te dragen in contact met de kinderen. Als ze in contact komen met de ouders, wordt dat wel aanbevolen. De klas wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen. Het respecteren van de veiligheidsafstand is niet vereist. Uit een peiling van de VLVO die werd ingevuld door 482 directies in het lager onderwijs, blijkt dat 66,7 procent van de kleuterscholen effectief van start gaat op 2 juni. Voor 8,4 procent wordt dat 5 juni en 10,7 procent 8 juni. Ook op 3 en 4 juni wordt er hier en daar opgestart. Geen enkele kleuterschool start helemaal niet op, zegt de VLVO. Wel is er een verschil in de manier waarop kleuterscholen heropstarten. Een ruime helft start de school gewoon op. 13,2 procent zal een andere tijdsindeling gebruiken, wellicht om het contact met bubbels van de lagere school zoveel mogelijk uit te sluiten. 7,2 procent start alternerend: niet alle kleuters op elk moment. Slechts in 4,3 procent van de kleuterscholen zullen de kleuters samen spelen. In alle andere scholen spelen ze ofwel op andere plaatsen, op andere momenten of op andere momenten én plaatsen. Ook de scholen van het secundair onderwijs gaan dinsdag verder open. Het 2de en 4de jaar mag twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog uitgenodigd worden, met een minimum van een dag. Het 6de middelbaar mocht vorige week al opstarten. Uit de peiling van de VLVO blijkt dat op 2 juni 67,6 procent van het secundair onderwijs uitbreidt. 9,9 procent doet dat op 8 juni. Vier scholen breiden uit op 5 juni en één school breidt niet uit. In bijna 60 procent van de bevraagde scholen starten de tweede- en vierdejaars op. Meer dan 75 procent van de secundaire scholen voorzag al contactmomenten voor de kwetsbare leerlingen, 17 procent zal daar nu mee beginnen. (Belga)