Reizen naar het buitenland is sinds 19 april weer mogelijk, maar bij terugkeer moet de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Om misbruiken tegen te gaan heeft het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd over de vervolging van personen die dergelijke PLF's of attesten over COVID-tests vervalsen. Concreet voorzien die dat personen die dergelijke valse documenten aanmaken of gebruiken, onmiddellijk gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Parketten kunnen er wel voor kiezen eerst nog een minnelijke schikking van 750 euro voor te stellen. Dat laatste is wat het parket Halle-Vilvoorde besloten heeft te doen voor de mensen die via Brussels Airport reizen. "Als de luchthavenmedewerkers vermoeden dat iemand met een vals attest van een negatieve COVID-test naar het buitenland wenst te reizen, zullen zij de luchthavenpolitie erbij roepen", zegt procureur Ine Van Wymersch. "Die kan snel controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Is dat het geval, worden de documenten in beslag genomen, wordt er proces-verbaal opgesteld en kan de betrokkene niet reizen. Hij of zij krijgt dan de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen. Wie niet betaalt, zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank." Tussen maandag 19 april en zondag 25 april werden op de luchthaven zo al 58 personen betrapt. "Dit gaat om en hardnekkige minderheid", gaat de procureur verder. "Maar deze enkelingen hypothekeren het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve COVID-test kan voorleggen." (Belga)

Reizen naar het buitenland is sinds 19 april weer mogelijk, maar bij terugkeer moet de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Om misbruiken tegen te gaan heeft het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd over de vervolging van personen die dergelijke PLF's of attesten over COVID-tests vervalsen. Concreet voorzien die dat personen die dergelijke valse documenten aanmaken of gebruiken, onmiddellijk gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Parketten kunnen er wel voor kiezen eerst nog een minnelijke schikking van 750 euro voor te stellen. Dat laatste is wat het parket Halle-Vilvoorde besloten heeft te doen voor de mensen die via Brussels Airport reizen. "Als de luchthavenmedewerkers vermoeden dat iemand met een vals attest van een negatieve COVID-test naar het buitenland wenst te reizen, zullen zij de luchthavenpolitie erbij roepen", zegt procureur Ine Van Wymersch. "Die kan snel controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Is dat het geval, worden de documenten in beslag genomen, wordt er proces-verbaal opgesteld en kan de betrokkene niet reizen. Hij of zij krijgt dan de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen. Wie niet betaalt, zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank." Tussen maandag 19 april en zondag 25 april werden op de luchthaven zo al 58 personen betrapt. "Dit gaat om en hardnekkige minderheid", gaat de procureur verder. "Maar deze enkelingen hypothekeren het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve COVID-test kan voorleggen." (Belga)