De grootste hap uit het budget, 10 miljoen euro, gaat naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). Elk CLB zal daarmee gemiddeld vier extra voltijdse krachten in dienst kunnen nemen, in het bijzonder om contactonderzoeken binnen de scholen uit te voeren. Er is ook budget voorzien voor de verbetering van het dataregistratiesysteem, zodat het contactonderzoek sneller en vlotter kan gaan. Deze extra middelen komen bovenop de 1,3 miljoen euro die eerder al was vrijgemaakt voor de CLB's. Daarnaast is er ook nog 3,3 miljoen euro voor extra hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), het volwassenenonderwijs (VWO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE). Het leerplichtonderwijs had hiervoor eerder al extra middelen gekregen. Volgens Weyts moeten de middelen kunnen volstaan voor desnoods het volledige schooljaar. "Er wordt hard gewerkt om onderwijs te blijven organiseren in zeer moeilijke omstandigheden", zegt hij. (Belga)

De grootste hap uit het budget, 10 miljoen euro, gaat naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). Elk CLB zal daarmee gemiddeld vier extra voltijdse krachten in dienst kunnen nemen, in het bijzonder om contactonderzoeken binnen de scholen uit te voeren. Er is ook budget voorzien voor de verbetering van het dataregistratiesysteem, zodat het contactonderzoek sneller en vlotter kan gaan. Deze extra middelen komen bovenop de 1,3 miljoen euro die eerder al was vrijgemaakt voor de CLB's. Daarnaast is er ook nog 3,3 miljoen euro voor extra hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), het volwassenenonderwijs (VWO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE). Het leerplichtonderwijs had hiervoor eerder al extra middelen gekregen. Volgens Weyts moeten de middelen kunnen volstaan voor desnoods het volledige schooljaar. "Er wordt hard gewerkt om onderwijs te blijven organiseren in zeer moeilijke omstandigheden", zegt hij. (Belga)