De vierde golf van coronabesmettingen - vandaag officieel omgedoopt tot de herfstgolf - won de afgelopen week elke dag aan kracht. Dat premier Alexander De Croo gelijk had om het Overlegcomité te vervroegen van vrijdag naar dinsdag, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op de persconferentie na afloop van de vergadering: gisteren zijn er 155 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, van wie nota bene iets meer dan de helft in het over het algemeen beter gevaccineerde Vlaanderen.

Het Overlegcomité met daarin de bevoegde federale ministers en vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen besliste om een breed amalgaam aan maatregelen in te zetten. De meeste daarvan gaan komende vrijdag in, maar 'mensen moeten daarop niet wachten om ze al toe te passen', benadrukte Vandenbroucke snel.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker wordt vanaf vrijdag verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. De maatregel geldt ook voor het personeel in de horeca en fitnesscentra.

De mondmaskerplicht, die nog steeds van kracht was in het openbaar vervoer en bij de contactberoepen, wordt vanaf vrijdag dus verplicht in de binnenruimtes van onder meer winkels en winkelcentra, zorginstellingen, overheidsgebouwen en inrichtingen voor culturele, feestelijke en sportieve activiteiten, zoals cinema's, schouwburgen, musea en concertzalen.

De verplichting vervalt wel op plaatsen waar het Covid Safe Ticket wordt gebruikt. Het dragen van een mondmasker 'is niet steeds aangenaam, maar het is een zeer nuttig en doeltreffend middel tegen de verspreiding van het virus', legde De Croo uit.

Telewerk

Telewerken wordt weer sterk aanbevolen voor alle personeelsleden 'wanneer dat kan', zo vervolgde premier De Croo. 'Thuiswerk zorgt ervoor dat er minder contacten zijn op de werkplek en dat is een goede zaak.' Ook moet de maatregel het aantal mensen op het openbaar vervoer verminderen.

Coronapas wordt uitgebreid naar horeca en fitnesszaken

De uitbreiding van het Covid Safe Ticket - de coronapas in de volksmond - vormt de tweede dam. Die wordt sowieso verplicht voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 mensen buiten. Zonder kan ook, maar dan geldt er een mondmaskerplicht. Bovendien gaat het om een minimale federale sokkel: iedere organisator die dat wil kan een coronapas invoeren, ongeacht het aantal bezoekers. In Brussel en Wallonië ligt de drempel voor het Covid Safe Ticket nu trouwens al een stuk lager, met een verplichting vanaf 50 bezoekers binnen en 200 buiten.

De deelstaten engageren zich bovendien om vanaf 1 november het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horecazaken en fitnesscentra. Dat was al het geval in Wallonië en Brussel, maar nu volgt ook Vlaanderen.

Opvallend, want Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) kantten zich gisteren/maandag nog tegen een uitbreiding van de coronapas omdat het een vals gevoel van veiligheid zou creëren. Jambon liet dinsdagavond vanuit Dubai wel weten dat hij tevreden is met de beslissing, omdat de sector zelf vragende partij was.

Voor het personeel van horecazaken en fitnesscentra gaat de mondmaskerplicht trouwens al op 29 oktober in.

Overlegcomité 'onderschrijft' beslissing om epidemische noodsituatie af te kondigen

Het Overlegcomité 'onderschrijft' de beslissing van de federale regering om de epidemische noodsituatie af te kondigen voor een maximale duur van drie maanden, zo staat in de mededeling die na afloop van de vergadering is verspreid.

'Vanaf nu zal de federale regering de pandemiewet gebruiken', bevestigde premier Alexander De Croo dinsdag na afloop van het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten nieuwe maatregelen tegen de versnelde verspreiding van het coronavirus bespraken. 'Dit biedt ons een stabiele juridische sokkel en laat het parlement toe om te debatteren over de maatregelen', aldus De Croo.

Eerder op de dag had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al laten verstaan dat het laatste verslag van de RAG (Risk Assesment Group), dat het risico van het coronavirus voor de volksgezondheid inschat, aantoont dat er wel degelijk sprake is van een epidemische noodtoestand, de voorwaarde voor het activeren van de pandemiewet.

De activering behelst sowieso wel een proces van enkele dagen, omdat er onder meer een goedkeuring van de ministerraad en een handtekening van de koning nodig is. Daarna moet het koninklijk besluit dat de noodsituatie afkondigt, ook nog gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad.

'Voorzichtigheid en waakzaamheid'

Het Overlegcomité heeft bewust gekozen voor een breed pakket aan maatregelen, die geen sectoren viseren maar tegelijkertijd wel vermijden dat er volgende week een nieuw Overlegcomité moet komen, zo verduidelijkte de premier na afloop nog.

'De sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig, maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid', vatte hij de situatie samen.

De maatregelen gelden in principe voor drie maanden, al kan het ook langer of korter. Dat is ook de periode waarin de pandemiewet, die de federale regering een dezer dagen zal afkondigen, van toepassing is.

Bovenop de maatregelen die dinsdag beslist zijn, komen er mogelijk nog extra voorzieningen in het onderwijs, iets waar minister Vandenbroucke dinsdagavond al op aandrong. De ministers van Onderwijs komen morgen/woensdag alvast samen. Daarnaast is er sprake van een boosterprik voor de brede bevolking. Van zodra wetenschappelijk is bepaald wanneer die herhalingsdosis het best wordt toegediend wordt de toediening ervan georganiseerd.

Premier De Croo is er alvast van overtuigd dat de nieuwe maatregelen voldoende efficiënt kunnen zijn om een nieuwe verpletterende golf aan besmettingen af te wenden. 'Als ze goed nageleefd worden, kunnen we de frequentie van gevaarlijke contacten goed naar beneden houden en vermijden we dat er een te sterke stijging komt', zei hij. Ook de hoge vaccinatiegraad moet een complete ramp helpen voorkomen. 'Zonder die vaccins werd dit een onuitgegeven gezondheids- en economische crisis', was Vandenbroucke stellig. 'Mensen moeten zich dus blijven laten vaccineren. Daar is nog een stuk weg te

Marc Van Ranst: 'Volledig gamma aan maatregelen nodig'

Geen van de maatregelen tegen het coronavirus is 100 procent sluitend en net daarom heb je het volledige gamma nodig. Dat zei viroloog Marc Van Ranst dinsdag in het Journaal op de VRT als reactie op de beslissingen van het Overlegcomité. 'Op die manier zit je veilig met imperfecte maatregelen.'

De nieuwe maatregelen die premier Alexander De Croo bekendmaakte, onder meer nu ook in Vlaanderen een verplichte coronapas voor klanten in de horeca, zijn volgens Van Ranst een aansporing voor ongevaccineerden om zich te laten vaccineren. 'Dat is een indirecte winst', aldus Van Ranst.

Over de slechte coronacijfers pleit de viroloog voor kalmte: 'Nu moeten we koelbloedig blijven en kordaat maatregelen nemen, en daar getuigt ook de regering van. Die maatregelen zijn proactief en pragmatisch'.

'Er komt nu wel een vervelend seizoen aan, maar ik denk dat de meeste mensen zich wel kunnen vinden in de maatregelen. Er zit ook niets nieuws bij en sommige maatregelen van vroeger zijn nu toch gewoonten geworden, zoals handen wassen, wat meer afstand houden dan anders, ventilatie, enzovoort.'

Van Ranst denkt ook niet dat een nieuwe lockdown of sluiting van bepaalde sectoren nodig is. 'Dat wil je vermijden en ik denk ook niet dat het ervan zal komen', zo klonk het nog.

Vlaams Belang kondigt 'maximaal verzet tegen pasjesmaatschappij' aan

'Een verplichte coronapas in een regio met een vaccinatiegraad van 92 procent is geen maatregel voor de volksgezondheid, het is gefaald beleid. Wij zullen ons hier dan ook met hand en tand tegen verzetten.' Oppositiepartij Vlaams Belang kondigt na het Overlegcomité 'maximaal verzet' tegen een 'pasjesmaatschappij' in Vlaanderen aan.

Op het Overlegcomité werd onder meer beslist om het Covid Safe Ticket (CST) vanaf 1 november uit te breiden naar horecazaken en fitnesszaken. Het gaat om een uitbreiding van de zogenaamde federale sokkel, wat betekent dat de maatregel in heel België zal gelden - dus ook in Vlaanderen. Nochtans werden op voorhand vragen gesteld bij de doelmatigheid van de maatregel. Die houdt volgens Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) immers geen coronabesmettingen tegen.

Maar dinsdagavond klinkt het dat de sector zelf vragende partij was. 'Eens te meer hebben we gezien wat het woord van minister-president Jambon betekent', zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. 'Het overlegcomité beslist in consensus, dus Jambons stem is doorslaggevend. Maar ondanks zijn flamingantische praatjes blijkt alweer het been stijf houden ten aanzien van federale druk en de PS een te moeilijke taak. Deze Vlaamse minister-president leidt Vlaanderen niet, deze minister-president wordt geleid door de PS en België.'

De invoering van de coronapas is een ernstige schending van tal van fundamentele rechten, vindt Kamerfractieleider Barbara Pas. 'Eerst en vooral horen burgers elkaar zo niet te controleren. Dat is politiewerk. Ten tweede wordt het medisch geheim hiermee zomaar te grabbel gegooid. Ten derde is het vrije keuzerecht, zeker als het over fysieke integriteit gaat, centraal in onze samenleving.' Met de ene hand laat de federale regering toe dat burgers zich al dan niet vrij laten vaccineren, 'en met de andere hand staat de regering klaar om op allerlei manieren 'ongewensten' te straffen', betoogt ze. 'Hier passen wij voor.'

Unizo begrijpt maatregelen: 'We moeten er samen door'

Ondernemersorganisatie Unizo begrijpt dat het Overlegcomité verschillende maatregelen opnieuw invoert. Zo worden ergere economische gevolgen voorkomen, klinkt het. De herinvoering van het mondmasker in de winkel of de coronapas in de horeca en fitnesszaal zijn weliswaar niet ideaal, maar 'we moeten er samen door', dixit gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

De verschillende regeringen van het land beslisten dinsdag om het Covid Safe Ticket (CST) uit te breiden naar horecazaken en fitnesscentra in heel het land. Ook wordt telewerk weer sterk aanbevolen 'wanneer dat kan' en vanaf vrijdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. 'In winkels wordt het mondmasker heringevoerd en in de horeca en fitnesscentra wordt het Covid Safe Ticket verplicht', steekt Unizo-topman Danny Van Assche van wal. 'Wederom geen ideale situatie, al gaan we uit van de goesting van mensen om op café en restaurant te blijven gaan en lokaal te blijven winkelen. We moeten er samen door en enkel zo komen we er als samenleving uit', klinkt het. 'Dit trekt hopelijk ook de laatsten over de streep om zich te laten vaccineren.'

Voor Van Assche is het belangrijk dat de economie kan blijven draaien. Maatregelen opnieuw invoeren zal 'ongetwijfeld gevolgen hebben', maar de bedrijven zullen er opnieuw zo goed mogelijk mee omgaan als dit nodig blijkt om sluitingen of andere beperkingen te voorkomen.

Voka: 'Impact maatregelen beperkt voor ondernemingen'

De impact van de nieuwe coronamaatregelen blijft beperkt voor ondernemingen. Dat stelt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka dinsdagavond na de communicatie van de nieuwste maatregelen van het Overlegcomité.

De verschillende regeringen van het land beslisten dinsdag om het Covid Safe Ticket (CST) uit te breiden naar horecazaken en fitnesscentra in heel het land. Ook wordt telewerk weer sterk aanbevolen 'wanneer dat kan' en vanaf vrijdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. De beperkingen voor bedrijven blijven al bij al beperkt, reageert Voka. 'Logisch, want bedrijven zijn niet de bron van de stijgende besmettingen.'

Daarbij roept de werkgeversorganisatie nogmaals op om COVID-19-vaccinatie mogelijk te maken op de werkvloer en een eventuele derde prik voor werknemers via de arbeidsgeneeskundige dienst van bedrijven te laten verlopen. 'Werkgevers behouden de vrijheid om een eigen passend coronabeleid te voeren en de arbeidsorganisatie in eigen handen te houden. Bedrijven zijn en blijven de eerste verantwoordelijken voor de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer', dixit gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht.

Ook de Belgische werkgeversorganisatie VBO was tegen verplicht telewerk

Horeca Vlaanderen: 'Horecapersoneel met CST moet zonder mondmasker kunnen werken'

Dat het Covid Safe Ticket wordt uitgebreid is iets waar Horeca Vlaanderen mee kan leven en dat het eigenlijk zelf ook had voorgesteld, al komt die uitbreiding er sneller dan verwacht. Maar de organisatie reageert wel ontgoocheld op het verplichte mondmasker voor horecapersoneel en pleit voor keuzevrijheid.

'We begrijpen totaal niet dat een personeelslid verplicht een mondmasker moet dragen, terwijl iemand die een koffie komt drinken met CST wel zonder mondmasker binnen kan. We vragen dat dezelfde regels gelden voor iedereen. Als je spontaan je CST toont, zou je zonder mondmasker moeten kunnen werken', zegt Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen.

De organisatie dringt bij het Overlegcomité aan op een aanpassing. Horeca Vlaanderen is wel tevreden dat er geen capaciteitsbeperkende maatregelen komen. 'Ook met stijgende cijfers kunnen we mits CST blijven genieten aan de toog, zonder afstand tussen tafels? dus zonder capaciteitsbeperkende maatregelen die geld kosten', klinkt het opgelucht.

De vierde golf van coronabesmettingen - vandaag officieel omgedoopt tot de herfstgolf - won de afgelopen week elke dag aan kracht. Dat premier Alexander De Croo gelijk had om het Overlegcomité te vervroegen van vrijdag naar dinsdag, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op de persconferentie na afloop van de vergadering: gisteren zijn er 155 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, van wie nota bene iets meer dan de helft in het over het algemeen beter gevaccineerde Vlaanderen. Het Overlegcomité met daarin de bevoegde federale ministers en vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen besliste om een breed amalgaam aan maatregelen in te zetten. De meeste daarvan gaan komende vrijdag in, maar 'mensen moeten daarop niet wachten om ze al toe te passen', benadrukte Vandenbroucke snel. Het dragen van een mondmasker wordt vanaf vrijdag verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. De maatregel geldt ook voor het personeel in de horeca en fitnesscentra.De mondmaskerplicht, die nog steeds van kracht was in het openbaar vervoer en bij de contactberoepen, wordt vanaf vrijdag dus verplicht in de binnenruimtes van onder meer winkels en winkelcentra, zorginstellingen, overheidsgebouwen en inrichtingen voor culturele, feestelijke en sportieve activiteiten, zoals cinema's, schouwburgen, musea en concertzalen. De verplichting vervalt wel op plaatsen waar het Covid Safe Ticket wordt gebruikt. Het dragen van een mondmasker 'is niet steeds aangenaam, maar het is een zeer nuttig en doeltreffend middel tegen de verspreiding van het virus', legde De Croo uit.Telewerken wordt weer sterk aanbevolen voor alle personeelsleden 'wanneer dat kan', zo vervolgde premier De Croo. 'Thuiswerk zorgt ervoor dat er minder contacten zijn op de werkplek en dat is een goede zaak.' Ook moet de maatregel het aantal mensen op het openbaar vervoer verminderen. De uitbreiding van het Covid Safe Ticket - de coronapas in de volksmond - vormt de tweede dam. Die wordt sowieso verplicht voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 mensen buiten. Zonder kan ook, maar dan geldt er een mondmaskerplicht. Bovendien gaat het om een minimale federale sokkel: iedere organisator die dat wil kan een coronapas invoeren, ongeacht het aantal bezoekers. In Brussel en Wallonië ligt de drempel voor het Covid Safe Ticket nu trouwens al een stuk lager, met een verplichting vanaf 50 bezoekers binnen en 200 buiten. De deelstaten engageren zich bovendien om vanaf 1 november het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horecazaken en fitnesscentra. Dat was al het geval in Wallonië en Brussel, maar nu volgt ook Vlaanderen. Opvallend, want Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) kantten zich gisteren/maandag nog tegen een uitbreiding van de coronapas omdat het een vals gevoel van veiligheid zou creëren. Jambon liet dinsdagavond vanuit Dubai wel weten dat hij tevreden is met de beslissing, omdat de sector zelf vragende partij was. Voor het personeel van horecazaken en fitnesscentra gaat de mondmaskerplicht trouwens al op 29 oktober in. Het Overlegcomité 'onderschrijft' de beslissing van de federale regering om de epidemische noodsituatie af te kondigen voor een maximale duur van drie maanden, zo staat in de mededeling die na afloop van de vergadering is verspreid.'Vanaf nu zal de federale regering de pandemiewet gebruiken', bevestigde premier Alexander De Croo dinsdag na afloop van het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten nieuwe maatregelen tegen de versnelde verspreiding van het coronavirus bespraken. 'Dit biedt ons een stabiele juridische sokkel en laat het parlement toe om te debatteren over de maatregelen', aldus De Croo. Eerder op de dag had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al laten verstaan dat het laatste verslag van de RAG (Risk Assesment Group), dat het risico van het coronavirus voor de volksgezondheid inschat, aantoont dat er wel degelijk sprake is van een epidemische noodtoestand, de voorwaarde voor het activeren van de pandemiewet. De activering behelst sowieso wel een proces van enkele dagen, omdat er onder meer een goedkeuring van de ministerraad en een handtekening van de koning nodig is. Daarna moet het koninklijk besluit dat de noodsituatie afkondigt, ook nog gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad. Het Overlegcomité heeft bewust gekozen voor een breed pakket aan maatregelen, die geen sectoren viseren maar tegelijkertijd wel vermijden dat er volgende week een nieuw Overlegcomité moet komen, zo verduidelijkte de premier na afloop nog. 'De sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig, maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid', vatte hij de situatie samen. De maatregelen gelden in principe voor drie maanden, al kan het ook langer of korter. Dat is ook de periode waarin de pandemiewet, die de federale regering een dezer dagen zal afkondigen, van toepassing is. Bovenop de maatregelen die dinsdag beslist zijn, komen er mogelijk nog extra voorzieningen in het onderwijs, iets waar minister Vandenbroucke dinsdagavond al op aandrong. De ministers van Onderwijs komen morgen/woensdag alvast samen. Daarnaast is er sprake van een boosterprik voor de brede bevolking. Van zodra wetenschappelijk is bepaald wanneer die herhalingsdosis het best wordt toegediend wordt de toediening ervan georganiseerd. Premier De Croo is er alvast van overtuigd dat de nieuwe maatregelen voldoende efficiënt kunnen zijn om een nieuwe verpletterende golf aan besmettingen af te wenden. 'Als ze goed nageleefd worden, kunnen we de frequentie van gevaarlijke contacten goed naar beneden houden en vermijden we dat er een te sterke stijging komt', zei hij. Ook de hoge vaccinatiegraad moet een complete ramp helpen voorkomen. 'Zonder die vaccins werd dit een onuitgegeven gezondheids- en economische crisis', was Vandenbroucke stellig. 'Mensen moeten zich dus blijven laten vaccineren. Daar is nog een stuk weg te Geen van de maatregelen tegen het coronavirus is 100 procent sluitend en net daarom heb je het volledige gamma nodig. Dat zei viroloog Marc Van Ranst dinsdag in het Journaal op de VRT als reactie op de beslissingen van het Overlegcomité. 'Op die manier zit je veilig met imperfecte maatregelen.'De nieuwe maatregelen die premier Alexander De Croo bekendmaakte, onder meer nu ook in Vlaanderen een verplichte coronapas voor klanten in de horeca, zijn volgens Van Ranst een aansporing voor ongevaccineerden om zich te laten vaccineren. 'Dat is een indirecte winst', aldus Van Ranst. Over de slechte coronacijfers pleit de viroloog voor kalmte: 'Nu moeten we koelbloedig blijven en kordaat maatregelen nemen, en daar getuigt ook de regering van. Die maatregelen zijn proactief en pragmatisch'. 'Er komt nu wel een vervelend seizoen aan, maar ik denk dat de meeste mensen zich wel kunnen vinden in de maatregelen. Er zit ook niets nieuws bij en sommige maatregelen van vroeger zijn nu toch gewoonten geworden, zoals handen wassen, wat meer afstand houden dan anders, ventilatie, enzovoort.' Van Ranst denkt ook niet dat een nieuwe lockdown of sluiting van bepaalde sectoren nodig is. 'Dat wil je vermijden en ik denk ook niet dat het ervan zal komen', zo klonk het nog. 'Een verplichte coronapas in een regio met een vaccinatiegraad van 92 procent is geen maatregel voor de volksgezondheid, het is gefaald beleid. Wij zullen ons hier dan ook met hand en tand tegen verzetten.' Oppositiepartij Vlaams Belang kondigt na het Overlegcomité 'maximaal verzet' tegen een 'pasjesmaatschappij' in Vlaanderen aan.Op het Overlegcomité werd onder meer beslist om het Covid Safe Ticket (CST) vanaf 1 november uit te breiden naar horecazaken en fitnesszaken. Het gaat om een uitbreiding van de zogenaamde federale sokkel, wat betekent dat de maatregel in heel België zal gelden - dus ook in Vlaanderen. Nochtans werden op voorhand vragen gesteld bij de doelmatigheid van de maatregel. Die houdt volgens Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) immers geen coronabesmettingen tegen. Maar dinsdagavond klinkt het dat de sector zelf vragende partij was. 'Eens te meer hebben we gezien wat het woord van minister-president Jambon betekent', zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. 'Het overlegcomité beslist in consensus, dus Jambons stem is doorslaggevend. Maar ondanks zijn flamingantische praatjes blijkt alweer het been stijf houden ten aanzien van federale druk en de PS een te moeilijke taak. Deze Vlaamse minister-president leidt Vlaanderen niet, deze minister-president wordt geleid door de PS en België.' De invoering van de coronapas is een ernstige schending van tal van fundamentele rechten, vindt Kamerfractieleider Barbara Pas. 'Eerst en vooral horen burgers elkaar zo niet te controleren. Dat is politiewerk. Ten tweede wordt het medisch geheim hiermee zomaar te grabbel gegooid. Ten derde is het vrije keuzerecht, zeker als het over fysieke integriteit gaat, centraal in onze samenleving.' Met de ene hand laat de federale regering toe dat burgers zich al dan niet vrij laten vaccineren, 'en met de andere hand staat de regering klaar om op allerlei manieren 'ongewensten' te straffen', betoogt ze. 'Hier passen wij voor.' Ondernemersorganisatie Unizo begrijpt dat het Overlegcomité verschillende maatregelen opnieuw invoert. Zo worden ergere economische gevolgen voorkomen, klinkt het. De herinvoering van het mondmasker in de winkel of de coronapas in de horeca en fitnesszaal zijn weliswaar niet ideaal, maar 'we moeten er samen door', dixit gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.De verschillende regeringen van het land beslisten dinsdag om het Covid Safe Ticket (CST) uit te breiden naar horecazaken en fitnesscentra in heel het land. Ook wordt telewerk weer sterk aanbevolen 'wanneer dat kan' en vanaf vrijdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. 'In winkels wordt het mondmasker heringevoerd en in de horeca en fitnesscentra wordt het Covid Safe Ticket verplicht', steekt Unizo-topman Danny Van Assche van wal. 'Wederom geen ideale situatie, al gaan we uit van de goesting van mensen om op café en restaurant te blijven gaan en lokaal te blijven winkelen. We moeten er samen door en enkel zo komen we er als samenleving uit', klinkt het. 'Dit trekt hopelijk ook de laatsten over de streep om zich te laten vaccineren.' Voor Van Assche is het belangrijk dat de economie kan blijven draaien. Maatregelen opnieuw invoeren zal 'ongetwijfeld gevolgen hebben', maar de bedrijven zullen er opnieuw zo goed mogelijk mee omgaan als dit nodig blijkt om sluitingen of andere beperkingen te voorkomen. De impact van de nieuwe coronamaatregelen blijft beperkt voor ondernemingen. Dat stelt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka dinsdagavond na de communicatie van de nieuwste maatregelen van het Overlegcomité.De verschillende regeringen van het land beslisten dinsdag om het Covid Safe Ticket (CST) uit te breiden naar horecazaken en fitnesscentra in heel het land. Ook wordt telewerk weer sterk aanbevolen 'wanneer dat kan' en vanaf vrijdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn. De beperkingen voor bedrijven blijven al bij al beperkt, reageert Voka. 'Logisch, want bedrijven zijn niet de bron van de stijgende besmettingen.' Daarbij roept de werkgeversorganisatie nogmaals op om COVID-19-vaccinatie mogelijk te maken op de werkvloer en een eventuele derde prik voor werknemers via de arbeidsgeneeskundige dienst van bedrijven te laten verlopen. 'Werkgevers behouden de vrijheid om een eigen passend coronabeleid te voeren en de arbeidsorganisatie in eigen handen te houden. Bedrijven zijn en blijven de eerste verantwoordelijken voor de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer', dixit gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht. Ook de Belgische werkgeversorganisatie VBO was tegen verplicht telewerk Dat het Covid Safe Ticket wordt uitgebreid is iets waar Horeca Vlaanderen mee kan leven en dat het eigenlijk zelf ook had voorgesteld, al komt die uitbreiding er sneller dan verwacht. Maar de organisatie reageert wel ontgoocheld op het verplichte mondmasker voor horecapersoneel en pleit voor keuzevrijheid.'We begrijpen totaal niet dat een personeelslid verplicht een mondmasker moet dragen, terwijl iemand die een koffie komt drinken met CST wel zonder mondmasker binnen kan. We vragen dat dezelfde regels gelden voor iedereen. Als je spontaan je CST toont, zou je zonder mondmasker moeten kunnen werken', zegt Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen. De organisatie dringt bij het Overlegcomité aan op een aanpassing. Horeca Vlaanderen is wel tevreden dat er geen capaciteitsbeperkende maatregelen komen. 'Ook met stijgende cijfers kunnen we mits CST blijven genieten aan de toog, zonder afstand tussen tafels? dus zonder capaciteitsbeperkende maatregelen die geld kosten', klinkt het opgelucht.