Van het totaal cijfer van mensen die hun echtgeno(o)t(e) verloren, is 69,4 procent vrouw en 30,6 procent man. Ongeveer de helft van de weduwen en weduwnaars was 75 jaar of ouder (56,6 procent). Meer dan 6 op de 10 huwelijken eindigen met het overlijden van een van de echtgenoten.

De oversterfte in 2020, het jaar waarin de coronacrisis piekte, zorgde ervoor dat het aantal verweduwingen steeg met 13,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Sterke regionale verschillen zijn duidelijk: 25,1 procent in het Brussels Gewest, 19,4 procent in Wallonië en 9,9 procent in Vlaanderen.

De grootste stijging voltrok zich in de maanden maart-april en oktober-november.

Van het totaal cijfer van mensen die hun echtgeno(o)t(e) verloren, is 69,4 procent vrouw en 30,6 procent man. Ongeveer de helft van de weduwen en weduwnaars was 75 jaar of ouder (56,6 procent). Meer dan 6 op de 10 huwelijken eindigen met het overlijden van een van de echtgenoten. De oversterfte in 2020, het jaar waarin de coronacrisis piekte, zorgde ervoor dat het aantal verweduwingen steeg met 13,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Sterke regionale verschillen zijn duidelijk: 25,1 procent in het Brussels Gewest, 19,4 procent in Wallonië en 9,9 procent in Vlaanderen. De grootste stijging voltrok zich in de maanden maart-april en oktober-november.